Izazovi u pomorskom transportu u modernom poslovanju

17. prosinca 2018, održana je regionalno važna konferencija o izazovima u pomorskom transportu. Glavni grad Hrvatske u ulozi domaćina bio je logičan izbor, a sami sudionici i govornici na panelu dali su kredibilitet i značajan stručni doprinos. Jadrolinija, Brodosplit, Bisnode, Agent Plus, predstavnici državnih institucija uzeli su učešće na ovogodišnjoj konferenciji koja je održana pod nazivom ‘’Izazovi pomorskog transporta u modernom poslovanju’’.

Šta je zaključeno i kojim temama je najviše pažnje posvećeno

Struktura učesnika, atraktivnost same teme i sve veći značaj koji transport dobiva, bili su dovoljni za veliki interes stručne javnosti i medija za ovaj događaj. Predstavnici brodara, logističara i transportnih kompanija uz prisustvo čelnih ljudi hrvatskih institucija i predstavnika države otvorili su veći broj tema i gorućih pitanja u ovoj djelatnosti. Svatko u ulozi  predstavnika svoje strane u transportnom lancu doprinjeo je boljem razumjevanju i neophodnom povezivanju teorije, prakse i propisa. Neosporno su se složili da su ulaganje, modernizacija i veće investicije jedini put da ova grana i luke Jadranskog mora postanu konkurentne i među vodećima u Europi.

Raste interes malih i srednjih preduzeća da upute robu na daleka tržišta bez ulaganja u količine.

Sa druge strane proizvođači i industrije imaju malo prostora da više jednokratno ulažu u količine pojedinačnih uvoza i izvoza, s obzirom na kompleksnot poslovanja i održivosti kompanija u današnjem turbulentnom tržištu. S toga kao najatraktivnije rješenje došao je servis zbirnih pošiljaka. Bez lagera, dodatnih troškova i prolongiranja vremena za realizaciju, LCL je jedinstveno rešenje za mnogobrojna poduzeća. Ovim servisom povezani su udaljeni kontinenti, Kina, Azija, i još dvadesetak zemalja koje su danas izuzetno dominatni proizvođači širokog spektra roba, traženih na domaćim tržištima.

 

 

nale

Mikorlogistika za globalni razvoj servisa

Aida Sokol, generalna direktorica Agent Plus Hrvatska bila je jedan od govornika gdje je istakla da AGP Hrvatska  godinama unazad razvija posebne servise kako bi ponudili uslugu transporta na najvišem nivou. Klijenti od ove medjunarodne grupacije pomorsko riječnih agencija uvijek očekuju da bude u korak sa novim trendovima, ponudu atraktivnih ruta, primjenu najboljih softverskih rješenja, a kao ključnu prednost ističu pouzdanost i kvalitetu realiziranih prijevoza.

Bila je ovo posebna prilika da država, privatni sektor i brodari diskutiraju javno o najznačajnijim problemima sa akcentom na ponuđena rješenja, kako bi pokraj upoznavanja šire javnosti sa problematikom ove djelatnosti, ponudili stručne ideje i unapređenje. Od presudnog značenja je visina investicije i projekata za modernizaciju procesa, kao i nabava neophodne tehničke opreme.

Kako razmišljati ekonomično uz LCL

Na konferenciji je predstavljen servis Agent plusa za zbirne pošiljke, iskustva pri realizaciji i ideje za unapređenje prije svega tranzitnog vremena i bolje komunikacije u lancu koji podrazumjeva organizacija ove vrste transporta.  Logističari i transportna poduzeća prepoznala su značaj podizanja standarda LCL servisa zbog čega se ulaže u pouzdanost ovakvih servisa koji se iz godine u godinu pokazuju izuzetno atraktivnim.

Kolike su investicije predviđene u narednim godinama

Predstavnik državnih institucija, direktor za pomorsko gospodarstvo, promet, turizam i trgovinu Hrvatske gospodarske komore pri Županijskoj komori Rijeka, Vedran Devčić, predstavio je rast, planove i ciljeve za slijedeću godinu u prezentaciji globalni trendovi u pomorstvu i prometni potencijal Hrvatske.

Naveo je službene podatke o rastu u ovoj djelatnosti, koji je ostvaren prošle godine, osvrnuvši se na planove:

“Rezultati za 2017. pokazuju da je bila iznimno dobra; bilježimo najveći rast u pet godina od čak 4% s 10,7 milijardi tona ukupnog volumena. Za slijedećih pet godina predviđamo istu stopu rasta i odlične izglede za prekomorsku trgovinu su pozitivni i očekujemo rast (CAGR) od 3,8%”,

nale 2 nale3

Zaključci sa konferencije : ”Ima šanse da naše luke uzmu dobar dio EU tržišnog kolača”

„Kroz cijelu konferenciju osjetio se pozitivan trend kako od strane države tako i od Brodara te nas logističara da u bližoj budućnosti možemo očekivati puno veće zanimanje za pomorski sektor. Najavljene su konkretne investicije u pomorske i riječne luke te nizinsku željezničku prugu koja bi trebala još dodatno učvrstiti položaj luke Rijeka za naša tržišta.“ Aida Sokol

Najviše se investira u luke: Dubrovnik, Zadar i Split

Rijeka i Ploče su najznačajnije regionalne luke za teretni promet robe. Sudionici su se složili da je potrebno investirati u infrastrukturu, neosporno modernizirati prugu, ali ono što je zajednički nazivnik regije jesu infrastrukturni projekti u kojima će aktivno sudjelovati sve zemlje regije. U ostale luke regije: Dubrovnik, Zadar i Split biti će investirano dodatno, kako bi se kvaliteta usluga koje luke ovog tipa pružaju parirao razvijenim lukama Europe. Odnose snaga, obujam prometa i količina istovarene robe, preostaje regulaciji od strane tržišta kao jedinog mjerodavnog kriterija.

Od strane predstavnika brodara, neizostavne snage ovog sektora,  iznjeta je interesantna analiza lučkih područja gdje je kao perspektivna regija targetirana regija JI Europe ka kome bi hrvatske luke trebale se fokusirati. Međutim, činjenica da je na malom mjestu na Jadranu skoncentriran veći broj luka (Kopar, Riijeka, italijanske luke…), potrebno je više ulaganja u infrastrukturu i kvalitetu servisa kako bi se stekla realna komparativna prednost u odnosu na luke ARA regije ili čak Constance, koja je konkurentna u dijelovima godine kada je Dunav plovan. Iznjeti su različiti stavovi o tome u koju bi se luku trebalo ulagati, kao i da li bi trebalo da se neke luke specijaliziraju za određenu robu ili servise (Rijeka, Zadar,Split, Ploče…).

Kina jedno od najbrže rastućih tržišta 

Nataša Mihajlović

„Na konferenciji je više puta naglašeno koliko je bitno jačanje pomorskog sektora. Najavljene investicije i daljnja ulaganja u ovaj sektor uz jačanje mikrologistike na kopnu imat će pozitivan utjecaj na LCL servise općenito a tako i na naš Balkan LCL express servis.“

Za hrvatski ‘Poslovni dnevnik’  dodaje:

‘’Pratimo potrebe tržišta i naših partnera i klijenata i krećemo se unutar vlastitog servisa iz Kine. Među prednostima LCL Servisa izdvojili bismo rješenja po mjeri klijenta, optimizaciju lagera, fleksibilnost, pouzdanost, pošiljke po principu isporuke ‘just in time’. Usklađujemo sve procese unutar puta kako bismo uštedjeli na tranzitnom vremenu i troškovima”, istaknula je Mihajlović koja kaže da iza sebe imaju cijelu vojsku mikrologističara. Navela je i nove trendove koje će slijediti i koji, između ostalog, uključuju otvaranje novih tržišta i jačanje mikrologistike, ali i složenih procesa u kojima dolazi do rizika koje stroj ne može riješiti. “Iza svakog LCL paketa stoji komunikacija; moramo iskoordinirati sve s proizvođačem, zatim nastupa naš agent koji mora pripaziti da se sve nalazi jednog kontejnera dok se ne ukrca na brod. Uz svu plovidbu postoji niz detalja prije nego roba stigne do svog odredišta”, rekla je Mihajlović i dodala da u posljednje vrijeme raste potražnja malih i srednjih poduzeća koja su, kaže, osjetila da mogu bez problema uputiti robu na daleka tržišta bez investicije u velike volumene. “U Hrvatskoj i ostatku regije LCL korisnici su dobro ustaljeni i zadovoljni. ‘’

 U iščekivanju realizacije investicija i modernizacije infrastrukture i luka, Agent plus grupa nastaviće sa konstantnim unapređenjem servisa za klijente.