AGENT PLUS PROŠIRIO PONUDU USLUGA


Nova usluga u poslovnoj jedinici Agent Plusa u Smederevu


Prateći potrebe klijenata i zahtjeve transporta robe Agent Plus je uveo novu uslugu u Smederevu kako bi zadovoljio zahtjeve sve većeg broja klijenata za uslugama carinskog zastupanja i logistika. Rastući broj gospodarskih aktivnosti u ovom okrugu, razvoj više različitih djelatnosti i povećanje obujma poslovnih aktivnosti postojećih subjekata regije bila je jasna smjernica da Agent Plus proširi paletu usluga unutar već postojeće poslovne jedinice AGP Smederevo.


Na zahtjev carinski agenti Agent Plus-a realiziraju sljedeće usluge:
-kompletna usluga pri carinjenju robe
-Uvozno carinjenje robe
-Izvozno carinjenje robe
-Reeksportni poslovi

 

KOMPLETNA USLUGA PRI CARINJENJU ROBE

Poslovna jedinica Carinsko posredovanje sagledava potrebe klijenata Agent Plusa i predlaže optimalne carinske procedure i primjenu pojednostavljenih carinskih postupaka, kao i zastupanje u svim upravnim postupcima kod Uprave carina (naknadne kontrole, reklamacije carinskih dokumenata, zahtjevi za otvaranje skladišta, oslobođenja, povrat …)


Kontakt: spedicija@agp.rs, smederevo@agp.rs, +381 (0) 26 619 686