Agent Plus prvi u Srbiji dobio GMP + sertifikat

novost 7

Agent Plus je prva kompanija u Srbiji koja je stekla sve potrebne uvjete i dobila certifikat GMP+, za rukovanje i dopremu prehrambenih proizvoda za ljudsku i životinjsku prehranu od mjesta proizvodnje do mjesta isporuke finalnim potrošačima.

Agent Plus je GMP+ certifikat stekao nakon ispunjavanja svih neophodnih uvjeta i osposobljavanja vlastitog kadra, kao jedan od učesnika u lancu prijevoza prehrambene robe na rijekama i u priobalju. Roba koja se najčešće transportira riječnim putem, a čiji su učesnici u manipulaciji u obavezi da imaju ovaj certifikat, su žitarice: kukuruz, pšenica, soja, suncokret i druge. Zbog neposedovanja certifikata od strane naših brodara, najčešće se na angažiranju prijevoza datih proizvoda koriste brodovi pod stranom zastavom.

logo_FSA_PMS

GMP + certifikat predstavlja certifikat koji imaju kompanije koji se pridržavaju internacionalnih pravila i obaveznih procedura pri manipulaciji i rukovanju, skladištenju, utovaru, prijevozu i istovaru prehrambenih proizvoda, kao i načinu čuvanja ove robe. Od 1.siječnja 2015. godine dati certifikat će biti neophodan za cijeli lanac rukovanja prehrambenim proizvodima na tržištu Nizozemske, Njemačke i Austrije, što otvara velike mogućnosti pri izvozu na ova tržišta.

GMP+ certifikaciju ima 12 000 pravnih lica u u oko 65 zemalja. U Nizozemskoj se nalazi baza dodeljenih certifikata, koja se ažurira na 24 sata. Svaki certifikat ima svoj broj i šifru i svakog dana moguće je proveriti vlastiti status.

Povijest GMP+ certifikacije započeta je 1992. godine u Nizozemskoj, nakon pomora peradi na farmama i velike šteta koja je tom prilikom učinjena.