Srbija

Hrvatska

Crna
Gora

Rumunija

Adresar po zemljama

Direkcija Beograd

Poslovna jedinica Novi Sad

 • Kanalska 11, 21000 Novi Sad, Srbija
 • tel. +381 (0)21 500-063
 • fax +381 (0)21 6613-255
 • e-mail: novi.sad@agp.rs

Poslovna jedinica Veliko Gradište

 • Vojvode Putnika 2, lok. 8,
 • 12220 Veliko Gradište, Srbija
 • tel. +381 (0)12 663-184
 • fax +381 (0)12 663-184
 • e-mail: veliko.gradiste@agp.rs

Poslovna jedinica Pančevo

 • Luka Dunav 1, 26000 Pančevo, Srbija
 • tel. +381 (0)13 302-445
 • fax +381 (0)13 302-445
 • e-mail: pancevo@agp.rs

Poslovna jedinica Smederevo

 • Despota Đurđa 29, 11300 Smederevo, Srbija
 • tel. + 381 (0)26 619-686
 • fax + 381 (0)26 619-686
 • e-mail: smederevo@agp.rs

Poslovna jedinica Bezdan

 • Carinska kolonija bb, 25270 Bezdan, Srbija
 • tel. +381 (0)25 819-888
 • fax +381 (0)25 819-888
 • e-mail: bezdan@agp.rs

STARAGENT PLUS

Beograd

Makenzijeva 25, 11000 Beograd, Srbija

tel: +381 (0)11 2418-600,

tel: +381 (0)11 2418-601

e-mail: office@staragp.com

www.staragp.com

AHLERS PLUS

Niš

Obrenovićeva 82/1-6, 18000 Niš, Srbija

tel: +381 (0)18 415-0810,

tel: +381 (0)18 415-0813

e-mail: office@ahlersplus.com

www.ahlersplus.com

Ured Constanca

50, Mamaia bvd, 2nd floor, room no.4

900663 Constanta, Romania

Tel : + 40 374 949 777

e-mail: office@agentplus.ro

www.agentplus.ro

Direkcija Podgorica

Oktobarske revolucije, 81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 (0)67 037-336

e-mail: office@agentplus.me

www.agentplus.me

Ured Bar

Jovana Tomaševića 8, 85000 Bar, Crna Gora

tel: +382 (0)30 312-988,

tel: +382 (0)30 550-800,

e-mail: office@agentplus.me

Direkcija Zagreb

Oreškovićeva 6c/1, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 (0)1 6608-453,

fax: +385 (0)1 6608-481,

e-mail: office@agentplus.hr

www.agentplus.hr

Ured Rijeka

Ružićeva 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

tel: +385 (0)51 312-265,

fax: +385 (0)51 312-265,

e-mail: office@agentplus.hr