Politika privatnosti

Ova internetska stranica, uključujući sve njezine servise, poštuje privatnost posjetitelja.

Obavezujemo se da Vaše podatke prikupljene kroz web formulare, ankete i korespondenciju e-poštom nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni. Osobne podatke prikupljamo isključivo za potrebe komunikacije za zainteresiranim posjetiteljima i sa ciljem da unaprijedimo naš nastup na Internetu.

Ova internet lokacija upotrebljava softver koji prati mrežni promet sa ciljem identifikacije pokušaja neautoriziranog pristupa. Ne preuzimamo povezivanje ovih adresa sa identitetom posjetitelja, sve dok se ne konstatira pokušaj neovlaštenog upada u sistem radi nanošenja štete ovoj internet lokaciji.

Agent Plus zadržava pravo modificirati Politiku privatnosti poštujući zakone i propise Republike Srbije.