Poslovni podaci

_MG_7975

Naziv i registracija

 • pun naziv: Pomorsko-riječna agencija “Agent plus” d.o.o. Beograd
 • skraćeni naziv: Agent plus d.o.o. Beograd
 • zakonski zastupnik: Zoran Netković
 • registar: Agencija za privredne registre – Registar privrednih društava
 • matični broj: 20301295
 • šifra djelatnosti: 5040 – Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
 • PIB: 105056079
 • PDV: u sistemu PDV-a

Sedište i kontakt

 • država: Srbija
 • mesto: Beograd
 • općina: Vračar
 • adresa: Makenzijeva 25
 • telefon: +381 (0)11 2040-100
 • faks: +381 (0)11 2040-199
 • e-pošta: office@agp.rs
 • web: www.agentplus-group.com

Preuzmite dokumenta: