Misija, vizija i vrednosti

‘’ U Agent Plus Grupu unijeli smo najvažniji i neprocjenjiv kapital: iskustvo, znanje, dobro poznavanje tržišta i otvorenost za mogućnosti koje pruža globalizacija, ali oplemenjena prednostima koje imamo zahvaljujući kvalitetnim kadrovima i vizijom. Rezultat je neobičan za srpsku gospodarsku scenu, ali i očekivan za one koji su nas poznavali, vidjeli našu energiju, pa mogu reći i hrabrost, pa tako svoj rođendan u lipnju, dočekujemo sa reputacijom jedne od vodećih regionalnih tvrtki u djelatnosti organizacije svih vrsta prijevoza, a posebno morskim i riječnim putem, kao i u obavljanju usluge agentiranja plovila na Dunavu.’’

Zoran Netković, Generalni Direktor

 

Misija Agent Plus Grupe

Organizacija i pružanje usluga  globalnog transporta kroz namjenski prilagođene usluge pojedinačnog i multimodalnog transporta svih vrsta robe. Realizacija pomorskog kontejnerskog prijevoza robe  bez prekrcaja  do krajnjih destinacija. Razvoj vlastite linije za zbirni prijevoz robe ‘Balkan LCL Express’  i vlastitih kapaciteta u vodnom transportu značajnim investiranjem u Agent Plus flotu, pružanje usluga charteringa brodskog prostora na rijeci i moru,kao i  lučkog agentiranja teretnih i putničkih brodova uz dodatne ‘Plusko’ servise  za tehničko opsluživanje plovnih objekata, radi ispunjenja zakonskih obaveza brodara.Obavljanje  skladišno-logističkih poslova i kompletne usluge za uvoznike i izvoznike.

 

Vizija Agent Plus Grupe

Razvoj i standardizacija efektivnih i efikasnih poslovnih procesa i procedura u okviru sistema managementa kvaliteta kroz usuglašenost sa zahtjevima ISO 9001:2008 i drugim domaćim i međunarodnim standardima posebno pri organizaciji i vršenju transporta robe. Poštovanje jasnih korporativnih kodeksa poslovanja i ponašanja, radi pružanja prepoznatljivog nivoa kvaliteta usluga u cilju konstantnog napredovanja i razvoja tvrtke uz redovno izdvajanje sredstava za unapređenje nivoa stručnosti zaposlenih, i drugih posebno kroz usku suradnju sa znanstvenim institucijama i razvijanje fondacije znanja Agent Plus Grupe  pod nazivom  Forum ’Talas’. Vizija Globalnog poslovanja kroz razvoj vlastite flote i unapređenje liderske pozicije i ekspertskih znanja u transportu roba kao i pokretanje posebnih međunarodnih projekata podrške djeci.

 

Vrijednosti

  • usredotočenost na klijente i zaposlene radi stalnog povećanja zadovoljenja njihovih potreba
  • potpuno uključivanje zaposlenih radi iskorištenja njihovih kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije  kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije
  • planiranje, dosljedno provođenje i kontrola sistema managementa kvalitetom
  • sistemski pristup menagementu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije i poslovnih ciljeva
  • odlučivanje na osnovu analize podataka i informacija
  • razvoj uzajamno korisnih odnosa sa poslovnim partnerima radi stvaranja dodatne vrijednosti za obje strane

 

misija-vizija