Brodski transport

Riječni i pomorski transport robe su jedna od osnovnih djelatnosti Agent Plusa, kao pomorsko-riječne agencije. Dodatna kvaliteta u brodskom transportu Agent Plus osigurava ulaganjem u vlastite brodske kapacitete u cilju pouzdane i konkurentne realizacije ovog vida transporta.

email: office@agentplus.hr

Vodni transport robe

Kroz suradnju i specijalne ugovore sa najvećim svjetskim brodarima i brokerima organiziramo pomorski transport, dok prijevoz robe riječnim putem Agent Plus obavlja i vlastitim plovilima za riječni transport, sa odličnim plovidbenim i tehničkim karakteristikama uz prisustvo u prekrcajnim pomorskim lukama kao i u regionalnim lukama na Dunavu i Savi.

VODNI TRANSPORT ROBE

Riječni i morski transport robe

Prijevoz robe rijekama i morem optimalan je način transporta određenih vrsta tereta.

Kvalitativni iskorak u razvoju i unapređenje usluga vodnog transporta izdvaja Agent Plus na tržištu pružanja usluga u ovoj području.

Kontinuirano investiranje u vlastitu flotu za transport robe riječnim putem je strateško opredjeljenje pomorsko – riječne agencije Agent Plus.

Agent Plus flota

Teretni brodovi i barže prevoze sve vrste tereta na unutrašnjim plovnim putevima na rijekama širom Europe, od Sjevernog do Crnog mora.

Čartering

AGENT PLUS POUZDAN BRODAR

Vodni transport, predstavlja jedan od osnovnih stubova poslovanja Agent Plus Grupe. Stoga se posebna pažnja posvjećuje kvaliteti plovila i brodskog tovarnog prostora, profesionalnoj i iskusnoj posadi, agentiranju u sopstvenoj organizaciji u velikom broju luka na Dunavu i Savi, kao i stalnom monitoringu nad robom i plovilima – što sve omogućava brzu i sigurnu realizaciju riječno-morskog transporta robe.

 

Na plovilima naše agencije, angažirana je visoko obučena i iskusna posada, koja je u svakom trenutku spremna da odgovori brojnim zadacima vezanim za bezbjednu plovidbu i domaćinski odnos i postupanje prema robi prihvaćenoj na prijevoz.