Naša flota

Agent Plus flota

Agent Plus, kao brodar sa matičnom lukom u Srbiji, prijevoz robe na riječnim sistemima obavlja angažiranjem vlastitih plovilia. Uz respektabilne tehničke karakteristike, kvalitetno i pravovremeno održavanje, kao i angažiranjem kvalitetnog i dokazanog stučnog kadra sa svim propisanim licencama, Agent Plus je garancija kvalitetnog i pouzdanog partnera u prijevozu robe koja mu je povjerena na prijevoz. Sva plovila posjeduju valjane ateste i baždarske tablice, kasko i P&I osiguranje, ADN certifikate, GMP+ certifikate i mogu obavljati transport na kompletnoj mreži plovnih puteva u Europi.

Prijevoz robe na riječnim sistemima Agent Plus obavlja plovilima:

MV Bonavia, MV Aurelio i pet potisnica Barža 72841, BaržaPZ 28602, Barža PZ 2880, Barža 71600, Barža 716001

MV BONAVIA & MV AURELIO

MV BONAVIAUntitled17

Godina gradnje: 1984
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 110 x 10,50 x 3,16 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, čelični poklopci, 1 magacin – 80,80 x 8,08 x 4,10 m
ENI: 05501640
Maksimalna nosivost:
2.618 mt tereta na gazu 3,16 m (2.618 m3)
1.890 mt tereta na gazu 2,50m
Pramčani propulzor
Brodsko svedočanstvo važi do 10.01.2023.
Svedočanstva o baždarenju važi do 30.01.2033. GMP+ sertifikat važi do 05.01.2020.
Kasko osiguranje važi do 22.02.2019.
P&I osiguranje važi do 22.11.2018.
EU zastava

MV AURELIO
Godina gradnje: 1974
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 110 x 11,40 x 3,05 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, metalni poklopci, 1 magacin – 81,80 x 10,20 x 3,05 m,
ENI: 02318369
Maksimalna nosivost: 2.456 mt tereta na gazu 3,05 m (3.530 m3) 1.770 mt tereta na gazu 2,50m
Pramčani propulzor
Brodsko svedočanstvo važi do 10.01.2023.
Svedočanstva o baždarenju važi do 30.01.2033.
AND sertifikat važi do: 09.01.2023.
Kasko osiguranje važi do 22.02.2019.
P&I osiguranje važi do 22.11.2018
EU zastava

 

Barža 72841

Godina gradnje: 1980
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 76,50 x 11,40 x 3,05 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, aluminijumski poklopci, 1 magacin
ENI: 02316089
Maksimalna nosivost: 1.967 mt tereta na gazu 3,05 m (2.842 m3) 1.513 mt tereta na gazu 2,50m
Brodsko svedočanstvo važi do 10.01.2025.
Svedočanstva o baždarenju važi do 30.01.2033.
AND sertifikat važi do: 13.07.2021.
Kasko osiguranje važi do 22.02.2019.
P&I osiguranje važi do 22.11.2018.
EU zastava

 

Barža PZ 28602
Godina gradnje: 1973
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 76,50 x 11,40 x 3,05 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, aluminijumski poklopci, 1  magacin
ENI: 02316461
Maksimalna nosivost: 1.992 mt tereta na gazu 3,05 m (2.866 m3) 1.537 mt tereta na gazu 2,50m
Brodsko svedočanstvo važi do 12.08.2024.
Svedočanstva o baždarenju važi do 05.05.2027.
AND sertifikat važi do:  09.01.2023.
Kasko osiguranje važi do 22.02.2019.
P&I osiguranje važi do 22.11.2018.
EU zastava
Barža PZ 28801
Godina gradnje: 1973
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 76,50 x 11,40 x 3,05 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, aluminijumski poklopci, 1 magacin
ENI: 02315280
Maksimalna nosivost: 1.991 mt tereta na gazu 3,05 m (2.883 m3) 1.537 mt tereta na gazu 2,50m
Brodsko svedočanstvo važi do 26.07.2018.
Svedočanstva o baždarenju važi do 14.10.2022.
AND sertifikat važi do: 12.07.2021.
Kasko osiguranje važi do 22.02.2019.
P&I osiguranje važi do 22.11.2018.
EU zastava

Barža 71600
Godina gradnje: 1986
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 77 x 11 x 2,50 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, čelični poklopci, 1 magacin, 65,80 x 8,55 x 3,10 m
ENI: 36000437
Maksimalna nosivost: 1.554 mt tereta na gazu 2,50 m (1.554 m3) U toku je upis u lučku kapetaniju
EU zastava
Barža 71601
Godina gradnje: 1988
Vlasnik plovila: Agent plus
Dimenzije plovila: 77 x 11 x 2,05 m
Opis tovarnog prostora: metalni pod, čelični poklopci, 1 magacin
ENI: 36000436
Maksimalna nosivost: 1.554 mt tereta na gazu 2,50 m (1.554 m3) U toku je upisu lučku kapetaniju
EU zastava

Plusko servis

PLUSKO 1

Registarski broj PA-641E
Čamac sa kabinom, ARIADNE 850
Materijal lim, godinja gradnje 1974
Duzina preko svega 8,20/8,80 m
Širina preko svega 3,00 m
Visina trupa najveca 1,70/3,20 m
Gaz najmanji/najveci 0,70/0,90 m
Dozvoljena nosivost 1,8 t
Sopstvena masa 5.610 kg
Istisnina 7,41 m3
Dozvoljen broj lica 8
Motor : stabilni BMC 40 PK DIESEL, 29,44 kW / br.15 BB/V/D213

nadzorPLUSKO 2

Registarski broj BG-231H
Čamac sa kabinom
Materijal celik, godinja gradnje 2004.
Dužina preko svega 11,00 m
Širina preko svega 3,28 m
Visina trupa najveca 0,70/1,13/2,7 m
Gaz najmanji/najveci 0,32/0,40 m
Dozvoljena nosivost 1,6 t
Sopstvena masa 4.900 kg
Istisnina 6520 m3
Dozvoljen broj lica 10
Motor : Volvo PENTA, 12,5 kW