Chartering brodskog prostora

Bukiranje brodskog prostora (chartering) je veoma važan segment poslovanja Agent Plusa, koji povezuje potrebe klijenata za prevozom robe i brodarske kompanije koje nude rečni i morski transport. Iskusni tim brokera posrednika Agent Plusa svakodnevno bukira i organizuje transport svih vrsta tereta na plovnim putevima širom Evrope.

čartering, čartering na morima, čartering na reci, chartering, morski prevoz, operacije u luci, kombinovani morsko-rečni transport, rečni prevoz, transport robe na Dunavu, rečno brodarstvo, teretni brodovi,vodni transport, brodski transport, transport robe, transport, logistika, prevoz robe
email: office@agentplus.hr

POSLOVNA MREŽA NA EUROPSKIM PLOVNIM PUTEVIMA

Sa mrežom poslovnica na Dunavu i kompanijama u Baru i Rijeci, Agent Plus Grupa klijentima pruža kompletnu čartering uslugu, uključujući prekrcaj u lukama, transport robe i monitoring, posredovanje pri ugovaranju “time chartera”, osiguranje robe u prijevozu, kao i posredovanje pri osiguranju plovila.

 

Delatnost agenta posrednika (brokera), na riječnim i pomorskim putevima transporta robe obavljamo:

 

 • Preko riječnih luka na Dunavu, Savi i kanalskim sistemima Evrope
 • Preko pomorskih luka Rijeka, Bar, Konstanca i Solun prema ukrajinskim i ruskim lukama, povezujući turske i luke u severnoj Africi, kao i rečni i morski transport robe usmeren na luke Hamburg, Roterdam i Antverpen
 • Kombinovanim riječno-pomorskim servisom

Prednosti u oblasti čarteringa i vodnog transporta

Transport robe rijekama i morem

Specijalni ugovori sa brodarima i transportnim kompanijama na riječnim i kanalskim sistemima Europe, od luka u ARA regionu (Antwerpen, Rotterdam i Amsterdam) do Constance i konkurentne cijene sa linijskim brodarima iz Kine, Azije, Amerike, Afrike i Mediterana za sjevernoeuropske, crnomorske i jadranske luke preporuke su za suradnju.

Agent Plus povezuje potrebe klijenata za prijevozom određenih količina robe prema datoj dinamici i brodske kompanije, uz raspoloživost vlastitih kapaciteta za riječni transport.

Bukiranje brodskog prostora

Agent Plus pruža mogućnost za prijevoz rasutih, generalnih, project cargo, naftnih derivata i kemijskih tereta.

Vrste tereta

USLUGE CHARTERINGA BRODSKOG PROSTORA

U okviru bukiranja brodskog prostora i organiziranja charteringa na moru i charteringa na rijeci Dunav rasute, generalne i tekuće robe Agent Plus Grupa nudi sljedeće usluge:

 

 • Pregovaranje i zaključivanje posla u ime klijenta
 • Priprema buking nota i ugovora
 • Organizacija transporta kanalom Rajna – Majna – Dunav, od Sjevernog do Crnog mora
 • Prekrcaj robe u svim većim lukama u okruženju: Constanca, Reni, Izmail, Ruse, Smederevo, Beograd, Pančevo, Novi Sad, Baja, Mohač, Hamburg, Regensburg, Koper, Rijeka, Bar
 • Sve usluge vezane za skladištenje robe, dokumentaciju, carinjenje, osiguranje i sl.
 • Naknadni poslovi (obračun ležarine, dangube, reguliranje otpreme…)
 • Koordinacija i kontrola preko mreže vlastitih kancelarija na Dunavu, kao i pouzdanih dugogodišnjih partnera širom svijeta
 • Agentiranje u ukrcajnim i iskrcajnim lukama
 • Savjetovanje vezano za riječni i pomorski transport