Chartering brodskog prostora

Bukiranje brodskog prostora (chartering) je vrlo važan dio poslovanja Agent Plusa, koji povezuje potrebe klijenata za prijevozom robe i brodarske kompanije koje nude riječni i pomorski transport. Iskusni tim brokera posrednika Agent Plusa svakodnevno bukira i organizira transport svih vrsta tereta na plovnim putevima širom Europe.

email: office@agentplus.hr

POSLOVNA MREŽA NA EUROPSKIM PLOVNIM PUTEVIMA

Sa mrežom poslovnica na Dunavu i kompanijama u Baru, Rijeci i Constanci, Agent Plus Grupa klijentima pruža kompletnu chartering uslugu, uključujući prekrcaj u lukama, transport robe i monitoring, kao i posredovanje pri ugovaranju “time chartera”, osiguranje robe u prijevozu i posredovanje pri osiguranju plovila.

 

Agent Plus Grupa obavlja djelatnost agenta posrednika (brokera) na riječnim i pomorskim putevima transporta robe:

 

 • preko riječnih luka na Dunavu, Savi, Rajni, Majni i kanalskim sistemima Europe
 • preko pomorskih luka Rijeka, Bar, Constanca i Solun prema ukrajinskim i ruskim lukama, povezujući turske i luke u severnoj Africi, kao i riječni i pomorski transport robe usmjeren na luke Hamburg, Rotterdam i Antwerpen
 • kombiniranim riječno-pomorskim servisom

Prednosti u oblasti čarteringa i vodnog transporta

Transport robe rijekama i morem

Specijalni ugovori sa brodarima i transportnim kompanijama na riječnim i kanalskim sistemima Europe, od luka u ARA regionu (Antwerpen, Rotterdam i Amsterdam) do Constance i konkurentne cijene sa linijskim brodarima iz Kine, Azije, Amerike, Afrike i Mediterana za sjevernoeuropske, crnomorske i jadranske luke preporuke su za suradnju.

Agent Plus povezuje potrebe klijenata za prijevozom određenih količina robe prema datoj dinamici i brodske kompanije, uz raspoloživost vlastitih kapaciteta za riječni transport.

Bukiranje brodskog prostora

Agent Plus pruža mogućnost za prijevoz rasutih, generalnih, project cargo, naftnih derivata i kemijskih tereta.

Vrste tereta

USLUGE CHARTERINGA BRODSKOG PROSTORA

U okviru bukiranja brodskog prostora i organiziranja charteringa na moru i charteringa na rijeci Dunav rasute, generalne i tekuće robe Agent Plus Grupa nudi sljedeće usluge:

 

 • Pregovaranje i zaključivanje posla u ime klijenta
 • Priprema buking nota i ugovora
 • Organizacija transporta kanalom Rajna – Majna – Dunav, od Sjevernog do Crnog mora
 • Prekrcaj robe u svim većim lukama u okruženju: Constanca, Reni, Izmail, Ruse, Smederevo, Beograd, Pančevo, Novi Sad, Baja, Mohač, Hamburg, Regensburg, Koper, Rijeka, Bar
 • Sve usluge vezane za skladištenje robe, dokumentaciju, carinjenje, osiguranje i sl.
 • Naknadni poslovi (obračun ležarine, dangube, reguliranje otpreme…)
 • Koordinacija i kontrola preko mreže vlastitih kancelarija na Dunavu, kao i pouzdanih dugogodišnjih partnera širom svijeta
 • Agentiranje u ukrcajnim i iskrcajnim lukama
 • Savjetovanje vezano za riječni i pomorski transport