Transport vangabaritnog tereta

Rješavanje posebnih logističkih zadataka prijevoza i prekrcaja specijalnih i vangabaritnih tereta, sa svih svjetskih destinacija kombiniranjem svih vidova transporta (morski, riječni, cestovni i željeznički), jedna je od standardnih usluga Agent Plusa.

SIGURAN TRANSPORT VANGABARITNIH TERETA

Agent Plus organizira siguran prijevoz teškog i nestandardnog tereta na kontejner platformama vlastitom kontejnerskom ili brodskom linijom Dunavom, preko luke Constanca ili kamionski, preko najbliže luke.

 

Vangabaritni teret se prekrcava u europskim lukama, doprema kamionom, vlakom ili brodom do destinacija u regije Jugoistočne Europe i organizaciju proceduralne pratnje do krajnjih destinacija.

Usluge transporta vangabaritne robe

Preko mreže agenata širom svijeta i vlastitih kancelarija u regiji, Agent Plus Grupa osigurava:

  • Prijevoz vangabaritne robe morem (Azija, Kina, Amerika, Mediteran, Rusija…)
  • Prekrcaj i prihvat vangabaritne robe u svim svjetskim lukama
  • Prijevoz vagabaritne robe Dunavom i kanalom Rajna – Majna – Dunav
  • Prijevoz vangabaritne robe i osiguravanje dozvola i pratnje u cestovnom i željezničkom transportu
  • Osiguranje vangabaritne robe