Upoznajte Agent Plus- retrospektiva prve decenije poslovanja

Deset godina u plusu

Vodeća kompanija u oblasti organizacije transporta i logistike u regionu Jugositočne Evrope, Agent Plus osnovana  je 20.06. 2007. kao pomorsko rečna agencija. Danas Agent Plus je poslovna grupa sa izdvojenim preduzećima u  4 zemlje (Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Rumunija), mrežom filijala u 12 gradova Jugoistočne Evrope i poslovnim jedinicama u  svim važnim lukama na Dunavu. Već deset godina uspešno posluje u oblasti organizacije svih vidova transporta robe, logistike i lučke agenture. Zauzima vodeću poziciju u prekomorskom kontejnerskom transportu, čarteringu brodskog prostora, lučkoj agenturi na Dunavu, a zajedno sa kvalitetnom uslugom u oblasti kamionskog, avio transporta, zbirnih prevoza, špedicije i skladištenja robe, pruža kompletnu logističku  uslugu.

Zastupa interese brojnih uglednih svetskih brodara i drugih  transportnih i logističkih partnerskih kompanija a ponosno ističe da je već skoro deceniju generalni agent najvećeg kontejnerskog brodara Maersk Line, Safmarine i Seago Line za Srbiju.

Kontinuiran i stabilan rast ove kompanije zasnovan je na jasnoj viziji, iskusnom menadžmentu a pre svega težnji da se ponudi kompleta usluga visokog kvaliteta i prepoznaju potrebe klijenata. Intenzivno investira u razvoj sopstvenih kapaciteta i servisa šireći paletu usluga.  Raspolaže sopstvenim brodskim kapacitetima  za rečni transport robe; razvila je direktan servis zbirnih pošiljki iz Kine i Dalekog  Istoka(Balkan LCL Express), zbirnu kamionsku liniju iz Zagreba i TOPO-set specijalizovanih usluga za brodare na Dunavu.

Nosilac je prestižnih  sertifikata poslovanja: ISO  9001: 2008 standarda, Gold certifikat najvišeg zlatnog kreditnog rejtinga,   GMP+, Excellent SME Serbia ,a član je strukovnih asocijacija: FONASBA, FIATA, WCA, PPL, MODS. Posebnu snagu Agent Plus-a čini preko 120 zaposlenih pretežno mladih i ambicioznih ljudi.

Na čelu kompanije nalazi se Zoran Netković, uvaženi član mnogih strukovnih asocijacija transporta i logistike, koji svojim dugogodišnjem iskustvom i vizijom doprinosi stalnom razvoju Agent Plus Grupe zajedno sa timom mladih, profesionalnih i kreativnih ljudi.