Usluge

Agent Plus Grupa pruža objedinjene usluge logistike kombinirajući kontejnerski, kamionski, brodski,zbirni ili pojedinačni transport za sve vrste roba i lučke agenture uz dodatne usluge špedicije i skladištenja robe.