Agentiranje teretnih brodova

Sektor Lučke agenture pruža kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na rijekama i moru.

SERVIS LUČKOG AGENTIRANJA TERETNIH BRODOVA OBUHVAĆA SLIJEDEĆE USLUGE:

  • Prihvat i operativnu podršku svih tipova teretnih (tekući i suhi tereti) brodova
  • Asistencija 24/7
  • Koordinacija sa brodom i članovima posade
  • Zastupanje interesa brodara prema lukama i administrativnim organima
  • Pružanje informacija o navigacijskim uvjetima, tehničkim i administrativnim uvjetima, režimima i zabranama plovidbe na mreži unutrašnjih plovnih puteva
  • Izrada prateće tranzitne, uvozne i izvozne teretne dokumentacije
  • Organizacija ekološke, fitosanitarne i radiološke kontrole robe na graničnim punktovima
  • Asistencija prilikom pravnog zastupanja Vaše kompanije

Agentiranje teretnih brodova na Dunavu i Savi

Lučki agenti obavljaju poslove revizije, utovara,istovara, surađuju sa državnim instiucijama,  pribavljaju potrebna rješenja. Visoko profesionalno rješavaju sve zahtjeve posade i brodara.

Agent Plus grupa kroz strateška dugogodišnja partnerstva sa poznatim brodarima, godinama unazad, dokazuje svoje iskustvo i pouzdanost.

AGENTIRANJE TERETNIH BRODOVA NA MORU: PREDSTAVNIŠTVO U BARU

Kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na moru organiziramo preko vlastite kompanije u Crnoj Gori u Baru i izdvojenoj poslovnoj jedinici u Podgorici. Direktno prisustvo u luci Bar omogućava kontrolu i nadzor svih poslova.