Forum Talas – talasi novih inicijativa Brodskih agenata i Agenata posrednika

Forum Talas

Forum Talas u četvrtak 11. Februara u Beogradu, u saradnji sa kompanijom Agent Plus i Saobraćajnim fakultetom u Beogradu, organizovao je stručnu raspravu o obavljanju poslova brodskih agenata i agenata posrednika.

Forum Talas 2

U cilju kvalitetne primene zakonskih rešenja, a nakon usvajanja Zakona o trgovačkom brodarstvu, koji je stupio na snagu 04.12.2015. predstavnici brodskih agenata i agenata posrednika u neposrednom kontaktu sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, imali su priliku da izlože i učestvuju u konstruktivnoj stručnoj diskusiji o svim pitanjima na koja se Zakon u vezi sa obavljanjem njihove delatnosti odnosi, kao i o aktuelnom stanju u vodnom transportu Srbije.

Ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i insfastrukrure stručnoj raspravi prisustvovala je Leposava Sojić, pomoćnica Ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Veljko Kovačević, savetnik.

Forum Talas 3

Forum Talas okuplja sve relevantne institucije, privredne subjekte, predstavnike ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rukovodioce luka, domaćih i stranih brodarstava, lučkih kapetanija, fakulteta, agencija, rečne policije, rečne ratne flotile, carine, izvoznika, privrednih komora i drugih subjekata koji su posredno i neposredno vezani za vodni transport. Takav sastav Foruma je kompetentan da razmatra i opšte i posebne ciljeve funkcionisanja vodnog transporta Srbije.