“Investicije u lukama na Jadranskom moru, posebno Rijeci, Pločama i Zadru mogle bi imati izrazit značaj za regiju”

Gospodin Zoran Netković, generalni direktor Agent plus-a, regionalne grupacije pomorsko rečnih agencija govorio je za ‘Poslovni dnevnik’ o aktuelnostima u oblasti transporta i logistike. Šta će doneti investiranje u regionalne luke, da li se željene promene dešavaju dovoljno brzo i kako održati poslovanje u turbulentnoj delatnosti neka su od pitanja na koje je odgovarao. Tekst u celosti prenosimo u nastavku. 

” Zemlje regije, godinama nisu previše ulagale u razvoj željezničke infrastrukture. Stvari se polako, ali previše lagano, mijenjaju. Logistika je u zadnjih 10-ak godina doživjela veliki rast poslovanja, kako u čitavoj regiji, tako i samoj Hrvatskoj. Upravo prije 11 godina se na tržištu pojavila i grupacija Agent plus koja ima sjedište u Beogradu, a svoje tvrtke kćeri u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Rumunjskoj. Tvrtka je danas jedan od lidera u logistici i prijevozu u jugoistočnoj Europi, a o tome kakvi su trendovi na logističkom tržištu, kakvi izazovi te što možemo očekivati u narednom razdoblju, govori Zoran Netković, direktor logističke grupe Agent plus.

 

Koji su danas glavni trendovi u logističkoj djelatnosti?
Logistika je izuzetno dinamičan sistem gospodarstva. Transport i logistika su dali novu dimenziju proizvodnim i prodajnim procesima, ne samo na regionalnom, već posebno na globalnom nivou. Suvremena i logistika najvišeg kvaliteta odlikuje se zaokruženim i jedinstvenim procedurama, intenzivnim korištenjem IT tehnologije u svim segmenti, a sve je prisutnije i udruživanje kapaciteta pružatelja ovih usluga. Prisutno je stalno unapređenje transportnih sredstava, ne samo kroz tehničke karakteristike, već se naglasak stavlja na korištenje zelenih tehnologija za smanjenje štetnog utjecaja na životnu sredinu. Poboljšavaju se uvjeti kod svih vidova transporta, infrastruktura je sve bolja, uvode se nove rute, brzina igra sve veću ulogu, sigurnost robe je na sve većem nivou, kao i sigurnost zaposlenih u ovoj djelatnosti.  Organizacija poduzeća koja obavljaju ovu djelatnost mora da prati ove brze i dinamične promjene. Nažalost, ovo je jedna od djelatnosti s velikom stopom “smrtnosti” poduzeća.  Tržišni poremećaji, relativno česte i “stresne” oscilacije ponude i potražnje, utjecaj globalnih špeditera, a nerijetko  i financijska ograničenja, značajne fluktuacije cijena vozarina zahtijevaju dobru informiranost, brzo reagiranje, posvećenost poslu i blagovremeno planiranje. Zato sam izuzetno ponosan na poslovnu grupaciju čiji sam osnivač. Naime, izuzetan entuzijazam s kojim smo prije 11 godina osnovali Agent Plus, u sinergiji sa znanjem, radom, trudom i voljom da se uspe, dali su rezultat u pet stabilnih poduzeća grupacije. Stečenom kredibilitetu na tržištu jugoistočne Europe moramo svakodnevno dodavati novu svježinu kroz nove ideje i kvalitetu.

Da li se poslovanje na prostoru jugoistočne Europe razlikuje od trendova u ostatku Europe i svijeta? 
Kada govorimo o trendu, mislim da nema velikih, kardinalnih razlika. One koje su prisutne se ubrzano smanjuju i to u odnosu na zemlje s razvijenim ekonomijama. Korisnici usluga su sve zahtjevniji, kako globalni, tako i regionalni. Pozitivna iskustva razvijenih ekonomija, usvojeni standardi i tehnološke inovacije se relativno brzo prenose, a kvaliteta usluge sve više opredjeljuje odluku klijenata i u našoj regiji. Nije realno reći da smo u potpunosti dostigli standarde razvijenih zemalja, jer postoje lokalne specifičnosti tržišta, neravnomjeran razvoj infrastrukture, zakonska regulativa i sl. Zemlje van EU čine napore da se u svakom pogledu približe standardima EU, ali taj proces zahtjeva vrijeme, ulaganja u opremu i obučenost ljudi, izmjenu zakonske i podzakonske regulative i njihovu efikasniju primjenu.

IMG_1440

Koji sektori su vam glavni klijenti u regiji?
Imajući u vidu zaista naš širok portfolio usluga, kao što je organizacija kontejnerskog, cestovnog, zbirnog, riječnog, avio transporta, lučke agenture, brodskog transporta, slobodno mogu reći da su naši korisnici usluga iz različitih oblasti privredne aktivnosti. Naših pet poduzeća grupacije opslužuje različita tržišta, klijente koji se bave različitim djelatnostima, prevoze različite vrste roba, koriste sve vidove transporta, posluju u svim dijelovima sveta. Jednostavno, ne pravimo razliku između malih, srednjih ili globalnih kompanija, svi oni prepoznaju Agent Plus kao odgovornog i pouzdanog partnera, koji je spreman da odgovori na njihove zahtjeve za prijevoz robe širom Europe ili sveta. Ovu široku paletu smo proširili nabavkom vlastitih plovila za rječni transport.

Koliko vam je nedostatak, ili barem nedovoljna razvijenost, morskih luka na istočnom dijelu Jadrana problem ili je to pak nebitno za vaš biznis? 
Svakako da bi bolja razvijenost Jadranskih luka i bolja infrastrukturna opremljenost doprinijela daljem razvoju našeg poslovanja. Luke Rijeka, Split i Ploče koje imaju kontejnerske terminale imaju mogućnost razvoja, pa u tom pogledu smatram da je potrebno dodatno ulaganje investitora kako bi se iskoristili njihovi kapaciteti, ne samo za tržište Hrvatske, nego i cijele regije. S trenutnim obimom posla u ovoj regiji, nedovoljna razvijenost ne predstavlja ozbiljniji problem, ali se on može pojaviti ako dođe do značajnijeg rasta gospodarske aktivnosti.

 

Koliko najavljene investicije u kontejnerske kapacitete luka u Rijeci i Zadru te onog za tekuće terete u Pločama, može pomoći razvoju vašeg poslovanja? 

Investicije u lukama na Jadranskom moru, posebno Rijeci, Pločama i Zadru mogu imati izrazit regionalni značaj. Modernizacija, povećanje kapaciteta mogu olakšati, ubrzati i povećati gospodarske aktivnosti koje su trenutno ograničene manjim kapacitetima luka i kvalitetom opreme. U svakom slučaju mora se voditi računa o realnim potrebama regionalne ekonomije i to staviti u vezu s isplativošću investicija, pa s tim u skladu i dimenzionirati ulaganja. Nekada je korisno i raditi specijalizaciju luka za određene robe i namjene. Luka Rijeka je važna regionalna luka i njena dalja modernizacija i proširivanje kapaciteta su pozitivan korak u daljnjem razvoju i privlačenju roba. Luka Zadar ima terminal za kruzere, pa je kao takva dobro osmišljena. Luka Ploče je svakako zanimljiva, s obzirom na to da većina tereta tranzitira za tržište BiH. Agent plus Hrvatska je involviran u dugoročni projekt “Pelješac”, za koji je ova luka od velikog značaja.

 

Kolika prepreka poslovanju vam je relativno loša željeznička mreža u regiji? 
Zemlje regije, godinama unazad, nisu previše ulagale u modernizaciju i razvoj željezničke infrastrukture. Stvari se polako, čak previše lagano, mijenjaju. Globalno je prisutan trend razvoja željeznice. Vlakovi iz Kine do Zapadne Europe postaju realnost u relativno kratkom vremenskom periodu. Ekonomski argumenti moraju pobijediti i na našim prostorima, a željeznički transport mora dobiti ono mesto koje mu pripada po svim mjerilima ekonomičnosti.  Kombiniranje drugih vidova transporta sa željeznicom za sada je jedina opcija.

Lokalni i svjetski igrači

Koliko su logističke tvrtke iz ove regije uopće prepoznate na svjetskom tržištu i imate li problema s nepovjerenjem velikih igrača? 
Neću reći ništa novo ako kažem da zaista nije lako izboriti se za svoje mesto na regionalnom ili svjetskom logističkom tržištu. Naše regionalno tržište je postalo interesantno i za globalne logističare koji u startu imaju određene prednosti kao što su brend, iskustvo, financijske mogućnosti, uspostavljene procedure do podrške domicilnih zemalja, nekada i damping nastupa, bonusa po osnovu obima posla, preuzimanje gotovih kadrova i sl. Međutim, lokalni špediteri moraju naći način da se izbore s tako jakom, a ponekad i nelojalnom konkurencijom. Morate biti tako organizirani, imati cilj i viziju, da budete za nijansu ispred njih, kvalitetom, brzinom donošenja odluka, a posebno izborom kadrova. Poznavanjem lokalnog tržišta, kontaktima s klijentima, regionalnim širenjem, praćenjem svjetskih trendova u ovoj oblasti, originalnim idejama i stalnom kvalitetom, regionalne logističke kompanije stječu ugled i povjerenje. Rezultat ove, gotovo neravnopravne, utakmice je smanjenje broja lokalnih ili regionalnih logističara, ali i izdvajanje jednog manjeg broja koji opstaju na ovom tržištu, rastu i postaju respektabilni faktor. Agent plus ima pozitivna iskustva s globalnim kompanijama koje se vrlo često odlučuju da surađuju s lokalnim ili regionalnim stručnim logističarima, jer se, po svom kvalitetnom i pozitivnom pristupu, razlikuju od drugih.”