Lokalno za regionalni napredak

IZAZOVI POMORSKOG SEKTORA U MODERNOM POSLOVANJU
Za 17. decembar 2018. godine, u Zagrebu je zakazano značajno regionalno okupljanje predstavnika transportnih kompanija, hrvatskog javnog i privatnog pomorskog sektora. Hrvatska kao zemlja sa regionalno važnim lukama na Jadranskom moru ima kritičnu ulogu u daljem napretku i brzini unapređenja logistike i transporta za sve okolne zemlje. ‘ Izazovi pomorskog sektora u modernom poslovanju’ je izabrani naziv konferencije , koji jasno stavlja na znanje da ovogodišnje okupljanje ima za cilj da ponudi korake za prevazilaženje i unapređenje postojećeg stanja u ovoj oblasti. Pomorski saobraćaj je jedna od najvažnijih komponenti evropske ekonomije. Brodski prevoz nosi 90% spoljne trgovine i 40% trgovine unutar EU. U EU kompanije ili privatna lica trenutno kontrolišu oko 40% svetskog transporta, dok 25% ukupne flote ide u EU. Dva miliona Evropljana radi u pomorskom klasteru. Pomorski saobraćaj kao takav je globalni posao, a EU je u direktnoj konkurenciji sa drugim postojećim i novim svetskim silama. Da bi se održala konkurentnost pomorskog saobraćaja, kompanije EU moraju insistirati na kvalitetu, održivosti i inovacijama. Agent plus Hrvatska podržala je ovaj važni stručni skup. Kao partner ove konferencije izneće svoje iskustvo i prezentovati najnovije trendove u transport i logistici koje uspešno primenjuje.

Direktor , Aida Sokol ističe sledeće:
‘’ Agent plus Hrvatska je prepoznala važnost učešća na ovom skupu. Kao kompanija koja svoje poslovanje bazira na visokom kvalitetu usluge transporta robe i primeni poslednjih rešenja logistike, verujemo da je ova konferencija obavezan vid saradnje struke. U jednom kompleksnom procesu koji poziva na dogovor i odgovornost, a neumitno zahteva konstantnu posvećenost , saradnja svih učesnika u transportnom lancu je neophodna. Posle dugog niza godina na čelu ove kompanije, sa velikim entuzijazmom dajemo maksimum u realizaciji poslova svakog dana. Izuzetan potencijal rasta privrede i smanjenja troškova leži u napretku transporta i logistike, sa obzirom na značajno učešće ovog tipa troškova u proizvodnji i daljem plasmanu gotovo svih proizvoda. Svet je danas povezaniji no ikada, robe putuju sa jednog kraja sveta na drugi, više od 92 % ukupno proizvedenih dobara u svetu biva prevezeno brodovima. Transport i logistika kao žive i dinamične delatnosti privrede zahtevaju vrlo blisku saradnju regionalnih zemalja, i konstantno praćenje svetskih trendova. Bez napretka u ovoj oblasti, razvoja novih ruta i efikasnih transportnih rešenja, privreda bi snosila znatno više cene razmene i razvoja. Relevantnost partnera, dugogodišnji ugovori, pouzdani i stručni zaposleni osnove su na kojima AGP Hrvatska gradi poslovanje. Za prvih deset godina poslovanja izdvojili smo se kao ozbiljan partner industrija, uvoznika i drugih privrednih subjekata, pružajući kvalitetnu uslugu u pomorskom transportu , zbirnim prevozima, prevozu tečnih tereta i drumskom transportu robe. Razvijanje sopstvenih servisa koje znače najveći nivo pouzdanosti za klijente naš je pravac razvoja. ‘’
Ovaj skup podržale su i druge značajne hrvatske kompanije. Najpoznatije brodogradilište iz Splita, ‘Brodosplit’ biće još jedan od zapaženih partnera ove konferencije. Sa dugogodišnjom tradicijom, i velikim brojem isporučenih plovila, ‘Brodosplit’ biće predstavnik proizvođača transportnih sredstava bez kojih pomorski saobraćaj nije moguć. Istaknuti partner biće i ‘Jadrolinija’, kompanija za linijski prevoz putnika i tereta sa vekovnom tradicijom. Kolika je važnost postojanja ovako ozbiljnih kompanija u zemlji na Jadranskom moru govore činjenice: bela flota ‘Jadrolinije’ godišnje nosi preko 12 miliona putnika i 3 miliona vozila, čineći do 80% godišnjeg broja svih putnika i vozila u hrvatskom pomorskom saobraćaju, a najčešće linije se drže 24 sata kontinuirano. ‘Bisnode’, bonitetna kuća svetskog renomea, biće podrška u analitičnom prikazu sadašnjeg stanja privrede i dosadašnjeg razvoja ove oblasti.

Detaljni izveštaj, kao i najvažniji zaključci sa ove regionalno značajne konferencije biće publikovani na zvaničnom sajtu Agent plus grupe (www.agentplus-group.com).