NOVI BROD I POSTISNICE U REČNOJ FLOTI AGENT PLUSA

Naša rečna flota, postala je bogatija za gurač “Apostol”, kao i dve potisnice oznake ”71261” i “71815”.

Apostol 1

Apostol je motorni potiskivač, kojem nije potrebno mnogo prostora za manervisanje sa baržama, što pored ostalog pojednostavljiuje i olakšava obavljanje lučkih operacija. U potpunosti je  spreman za eksploataciju i od maja meseca, sa uspehom obavlja svoje radne zadatke na Dunavu.

Apostol 2

 

Gurač Apostol – osnovne karakteristike:

  • Sagrađen je u brodogradilištu “Rheinwerft”/ Mainz u Nemačkoj
  • Dimenzije broda su: 18,48 m (dužina); 11,22 m (širina)
  • Maksimalan gaz: 2,02 m
  • Pokreću ga dva Caterpillar motora, pojedinačne snage 920 kW
  • Može da gura do 6 barži, sa maksimalnim opeterećenjem od 12.504 t
  • Stambene prostorije broda raspolažu sa kapacitetom za boravak 8 članova posade.

Barže KARAKTERISTIKE