Agent Plus Grupa

grupa
 
 

U većim lukama na Dunavu, Jadranskom i Crnom moru i u glavnim regionalnim centrima Jugoistočne Evrope, Agent Plus Grupa ima šest preduzeća i 12 poslovnih jedinica.

Mreža Agent Plus Grupe obuhvata samostalna preduzeća i filijale u sledećim zemljama i gradovima:

Direktnim prisustvom na svim bitnim transportnim koridorima u Jugoistočnoj Evropi, Agent Plus Grupa prati kretanje robe svojih klijenata na svim ulaznim tačkama u ovaj region, a naročito na lukama na Dunavu.