Agent Plus Hrvatska

hrvatska

Aprila  2008. osnovan je Agent Plus Hrvatska, sa sedištem u Rijeci, kao bitnoj morskoj luci u regionu. U septembru 2011. formirana je i poslovna jedinica u Zagrebu, kao centralnom mestu svih privrednih dešavanja u Hrvatskoj.

Ubrzo se i sedište Agent Plusa u Hrvatskoj seli u Zagreb i postaje mesto gde se vrši dominantna akvizicija na hrvatskom i tržištu Bosne i Hercegovine. U martu 2012. kompanija se u Zagrebu preselila u sopstveni poslovni prostor u Oreškovićevoj ulici.

Direkcija u Zagrebu obavlja aktivnosti vezane za FCL, LCL, avio transport, špediciju, prevoz rasutog tereta i prevoz vangabaritnog tereta. U Rijeci se rade poslovi otpreme kontejnera u tranzitu i do krajnjih korisnika, specijalizovani poslovi u luci, kao i deo komercijalnih poslova na hrvatskom tržištu.

 

KONTAKT:

AGENT PLUS HRVATSKA

 

Direkcija Zagreb

Oreškovićeva 6c/1, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 (0)1 6608-453, fax 6608-481

e-mail: office@agentplus.hr

www.agentplus.hr

 

Kancelarija Rijeka

Ružićeva 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

tel: +385 (0)51 312-265, fax 312-266

e-mail: office@agentplus.hr

 

agent-hrvatska