Karijera

donja-sekcija-kompres

Posao i karijera u Agent Plus Grupi

U Agent Plus Grupi zaposleni su posebna pokretačka i razvojna snaga. Zajedništvo, pozitivan duh i veoma prijatna radna atmosfera deo su korporativne kulture i vrednosti koje se brižljivo neguju. Proces regrutovanja kadrova u kompaniji dosta se razlikuje od uobičajene prakse selekcije. Nakon početne profesionalne selekcije, Direktor i članovi najvišeg rukovodstva posvećeno i strpljivo lično obavljaju intervjue sa kandidatima i dobro poznaju svakog zaposlenog. Svim zaposlenim obezbeđeno je kontinuirano usavršavanje u okviru prestižnih treninga i obuka. Još jedna osobenost kompanije je struktura zaposlenih sa preko 80% visoko obrzovanog stručnog kadra. Svaka od poslovnih jedinica kao i samostalnih preduzeća u svim zemljama posvećena je osposobljavanju zaposlenih da ostvare i prevaziđu svoj najveći potencijal.

 

’Bez vizije i pažljivo odabranih ciljeva male su vam šanse za značajniji uspeh. Ako tome dodate dobro ukomponovan tim profesionalaca, pametnih, kulturnih, ali dovoljno borbenih i istrajnih ljudi, možete računati na uspeh sa velikom dozom sigurnosti.’

Zoran Netković, Generalni Direktor

Oglašena radna mesta:

Za potrebe širenja obima poslovanja neophodni su nam sledeći profili:

                              Menadžer unutrašnjeg/međunarodnog drumskog transporta                              

(1 izvršilac u Novom Sadu) 

Glavna zaduženja:

*       Organizacija međunarodnog i domaćeg drumskog transporta
*       Učestvovanje u definisanju i kreiranju ponude prema klijentima (cene i uslovi saradnje)
*       Administriranje pošiljaka, izrada naloga, praćenje i realizacije istih
*       Redovna komunikacija sa partnerima i najava potrebnih vozila
*       Kontrola razduženja dokumentacije od podizvođača i partnera
*       Pripremanje dokumentacije i davanje naloga za fakturisanje
*       Kontrola dugovanja i potraživanja u okviru svog delovanja
*       Koordinacija saradnje sa ostalim sektorima i poslovnicama u cilju realizacije dodeljenih poslova
*       Praćenje zakonskih propisa u okviru svog delovanja
*       Unapređenje odnosa sa klijentima, partnerima i podizvođačima
*       Pridržava se propisanih procedura društva
*       Učestvovanje u projektima za razvoj usluge u svom sektoru
*       Praćenje poslovnih prilika na tržištu, konkurencije i poslovnog okruženja
*       Predlaganje mera za unapređenje poslovanja

Potrebne kvalifikacije:
*       Minimum viša stručna sprema
*       Visoko obrazovanje saobraćajnog usmerenja je poželjan uslov
*       Prethodno iskustvo na rukovodećim pozicijama je poželjan uslov
*       Obavezno iskustvo u poslovima transporta i logistike
*       Poznavanje rada na računaru
*       Govorno i pisano znanje engleskog jezika. Dodatni jezici se smatraju velikom prednošću (ruski ili nemački jezik)
*       Visok nivo lične i profesionalne odgovornosti
*       Spremnost za timski rad, usmerenost ka unapređenju poslovanja

Ako ste:  Dinamična i preduzimljiva osoba koja je orijentisana pre svega ka potrebama klijenta i već ste radili na poslovima organizacije transporta, pošaljite nam svoju biografiju na: career@agentplus-group.com

Rok za prijave: Prijave slati do kraja maja 2017. godine.