Članstvo

Agent Plus Grupa je član prestižnih strukovnih asocijacija i svetskih mreža agenata. Članstva  i stručne inicijative menađžment kompanije vidi kao mogućnost da se razmene i unaprede iskustva i znanja u cilju podizanja kvaliteta usluga i servisa koje kompanija pruža.  Pomorsko rečna agencija Agent Plus  jedina je srpska kompanija koja je član svetski priznate međunarodne organizacije brodskih agenata i brokera (FONASBA).

 
 

standardi-ikonice-fonasba

FONASBA

Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents

(Federacija nacionalnih asocijacija brodskih brokera i agenata)

www.fonasba.com

Agent Plus je pridruženi član

 
 

standardi-ikonice-fiata

FIATA

Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

(Međunarodna federacija udruženja špeditera)

www.fiata.com

Agent Plus je individualni član

 
 

standardi-ikonice-wca

WCA

World Cargo Alliance

(Svetska kargo alijansa)

www.wcaworld.com

Agent Plus od 27. jula 2009. ima WCA Gold Medallion Financial Protection Program

 
 

standardi-ikonice-ppl

PPL

Pacific Power Logistics

www.pplonefamily.net

 
 
mods

MODS