OBAVEŠTENJE U VEZI SA OBUSTAVOM PLOVIDBE

Obaveštavamo vas, da u vezi s izuzetno niskim vodostajem na reci Dunav i u skladu sa čl. 14 “Opšteg sporazuma o međunarodnom prevozu tereta Dunavom” (Bratislavski sporazum), pomorsko rečna agencija Agent Plus proglašava “Višu silu” počevši od 23. septembra 2021. godine i obustavlja plovidbu na Dunavu, dok se ne poboljšaju uslovi plovidbe.

Prateca slika uz vest

Pozivajući se na gore navedeno i prema čl. 12 “Sporazuma iz Bratislave”, pomorsko rečna agencija Agent Plus ne snosi odgovornost za dogovorene termine isporuke natovarene robe.

U svakom slučaju, pomorsko rečna agencija Agent Plus vas uvereva – da će naša flota nastaviti plovidbu do sektora do kojeg navigacioni uslovi dozvoljavaju.