Aktuelna tema meseca: Osiguranje robe u transportu

U cilju što boljeg upoznavanja klijenata sa samim procesom transporta, međunarodnim propisima i pravilima, obavezama, dobrom praksom i posledicama nepoštovanja propisa i nepridržavanja predviđenih procedura svih učesnika u lancu transporta -od samog trenutka prihvatanja prevoza robe do isporuke robe na finalnu adresu - na zvaničnoj stranici Agent Plus grupe (www.agentplus-group.com) od sada svakog meseca možete pročitati tekst na izabranu temu meseca. Svoje predloge i pitanja možete slati na marketing@agp.rs Avgust smo rezervisali za Osiguranje robe u transportu.
ŠTA JE OSIGURANJE ROBE u prevozu?
Osiguranje robe u transportu je imovinsko osiguranje robe koja se prevozi, robe u skladištu koja čeka dalju otpremu. Osiguranje pokriva sve štete nastale usled fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem transportu. Roba se osigurava od svih transportnih rizika, plus dopunska premija za osiguranje od specifičnih rizika (lom, iscurenje, kvar i sl.). Osiguranje se može zaključiti pojedinačno, za svaki obavljeni transport, ili po generalnoj polisi (GPT) za sve obavljene prevoze u toku osiguranog perioda koji je preciziran ugovorom.
Za osiguranje robe u međunarodnom prevozu koristi se ugovor o međunarodnoj kupovini i prodaji robe. Roba u prevozu osigurana je od opasnosti gubitka, uništenja ili oštećenja usled nepredviđenih, eksternih faktora rizika. Roba je, bez obzira na prevozno sredstvo, relaciju prevoza ili njenu vrstu, tokom puta do odredišta izložena čitavom nizu najrazličitijih rizika koji mogu prouzrokovati njeno oštećenje (umanjenje vrednosti), a u najgorem slučaju, i potpuni gubitak.

Osiguranje robe je jedini instrument koji obezbeđuje potpunu nadoknadu ukoliko dođe do oštećenja ili otuđenja robe tokom transporta. Agent Plus preporučuje osiguranje robe u transportu od svih rizika i nudi veoma povoljne premije za All Risk osiguranje svojim klijentima.

4
osiguranje robe u transportu, osiguranje robe u međunarodnom transportu, osiguranje robe u prevozu

Zašto je važno osigurati robu pri transportu?

Roba u transportu može se osigurati od:
    Svih rizika – po klauzuli svi transportni rizici tj. Institute Cargo Clauses (A)
Pojedinih rizika po klauzuli Institute Cargo Clauses (B)
Pojedinih rizika po klauzuli Institute Cargo Clauses (C)
Dopunskih  rizika Institutske klauzule za osiguranje robe protiv ratnih rizika / Dodatno na Osiguranje A, B, C.
Dopunskih  rizika Institutske klauzule za osiguranje robe protiv rizika štrajka/ Dodatno na Osiguranje A, B, C.
Osiguranje robe jedini je način za obezbeđenje/zaštitu uvoznika/izvoznika kao vlasnika robe.
Osnov za osiguranje robe u transportu opredeljuje Incoterms na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta.
Osiguranje robe  direktno se odnosi na robu i štiti vlasnika robe.Kod osiguranja odgovornosti prevoznika, u slučaju oštećenja ili gubitka na pošiljci, teret i obaveza dokazivanja odgovornosti prevoznika  padaju na vlasnika robe, usled čega cesto dolazi do dugotrajnih sporova i značajnih šteta koje, najčešće, snose vlasnici robe.U većini slučaja prevoznici nisu odgovorni za oštećenja, gubitak robe, pošto u transportu postoje rizici koji potpadaju pod visu silu gde nema odgovornosti prevoznika (vremenske nepogode, generalne havarije i slično).Takođe, odgovornost prevoznika je ograničena po međunarodnim konvencijama do određenog iznosa koji se određuje po tezini ili broju koleta koja se prevoze, a ne po realnoj vrednosti robe !
KOJI RIZICI POSTOJE ?
Rizici se dele na:
    osnovne-pokriveni polisom uz redovnu premiju kao, na primer, saobraćajne nezgode, elementarne nepogode, provala, krađa i rizik morskog transporta
dopunske- pokriveni polisom samo u slučaju kada je to posebno ugovoreno i uz dopunsku premiju kao, na primer, manipulativni rizici, manjak i kvar iz bilo kog razloga
specijalne- ratna dejstva, rizik štrajka i mane robe koja se prevozi
KOLIKO OSIGURANJE ROBE MOŽE DA KOŠTA ?
Kao i sve druge usluge osiguranja i osiguranje robe morate platiti kroz premiju osiguranja. Premija se obično obračunava u zavisnosti od vrednosti robe, vrste robe kao i relacije i transportnih sredstava koja se koriste kao i drugih specifičnih rizika. Same premije nisu iste za sve tipove transporta tako se uvek raspitajte i tražite ponudu za osiguranje robe. Iznos premije osiguranja zavisi od visine procenjenog rizika, verovatnoće nastupanja i vrednosti osiguranja.
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u organizaciji transporta robe, Agent Plus uvek preporučuje svojim klijentima da robu osiguraju, te stoga  svaka ponuda za prevoz robe sadrži predlog  za osiguranje robe sa cenom.

Šta kada dođe do ,generalne havarije' u pomorskom transportu? Odgovor možete naći na zvaničnoj stranici AGP.