PRISTAO JE PRVI PUTNIČKI BROD U AGENTURI AGENT PLUSA U OVOJ SEZONI

Pristao je prvi putnički brod u našoj agenturi, u ovoj sezoni. U pitanju je brod: „Ariana“, brodara Dunav Tours, Rousse.

U skladu sa novim merama i u koordinaciji sa brodarom i „BeoLab“ laboratorijama, po dolasku broda u pristanište Luke Beograd, organizovano je testiranje putnika i posade na Covid-19. Ceo proces je protekao bez većih problema, nakon čega je obavljena i uobičajena ulazna revizija broda.

Agent Plus Dunav Tours

Time je Lučka agentura, kao jedan od važnijih sektora kompanije Agent Plus, koji se bavi agentiranjem teretnih brodova – posle dužeg vremena i poznatih okolnosti izazvanih pandemijom korona virusa, nastavila sa uobičajenim poslovnim aktivnostima agentiranja i putničkih brodova.

Agent Plus je lider na domaćem tržištu u oblasti lučke agenture, pri čemu je agentiranje putničkih brodova jedna od važnijih poslovnih aktivnosti.

Verujemo, da uplovljavanje broda ove renomirane turističke kompanije, predstavlja dobar znak i da će vanredne okolnosti i brojni problemi izazvani pandemijom virusa korona, ubrzo biti za nama.