Avio transport

Preko aerodroma u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Skoplju i Ljubljani, a u saradnji sa specijalizovanom mrežom agenata iz celog sveta, Agent Plus organizuje prevoz i razvoz avio pošiljki za sve destinacije u svetu.

avio pošiljke, avio transport, avionski prevoz robe, avionske pošiljke

Avionski transport robe širom sveta

Organizacijom avio transporta svih vrsta pošiljki robu Agent Plus prevozi po principu „od vrata do vrata“, bez obzira na lokaciju krajnjeg odredišta robe u odnosu na aerodrom. Agent Plus organizuje multimodalni transport drugim vidovima prevoza od aerodroma do primaoca.

 

Ovo je optimalno rešenje za transport sajamskih eksponata, promo uzoraka i robe koja u kratkom vremenskom periodu treba da stigne do korisnika.

Avio prevoz ’’od vrata do vrata’’

Ponuda avio transporta obuhvata i sve prateće aktivnosti za prihvat i otpremu avio pošiljki u izvozu i uvozu:

 

  • Priprema potrebne dokumentacije
  • Špediterski poslovi
  • Skladištenje
  • Praćenje pošiljke tokom celog puta

Organizovanjem kargo čarter letova mogu se trasportovati pošiljke opšteg tipa ili specijalne vrste tereta.