Brodski transport

Rečni i morski transport robe su jedna od osnovnih delatnosti Agent Plusa, kao pomorsko-rečne agencije. Dodatni kvalitet u brodskom transportu Agent Plus obezbeđuje investiranjem u sopstvene brodske kapacitete u cilju pouzdane i konkurentne realizacije ovog vida transporta.

brodski transport, brodski prevoz, brodska agentura, rečni prevoz, rečni transport, rečno brodarstvo
email: chartering@agp.rs

Vodni transport robe

Kroz saradnju i specijalne ugovore sa najvećim svetskim brodarima i brokerima organizujemo prekomorski transport, dok prevoz robe rečnim putem Agent Plus obavlja i sopstvenim plovilima za rečni transport, sa odličnim plovidbenim i tehničkim karakteristikama uz prisustvo u prekrcajnim morskim lukama kao i u regionalnim lukama na Dunavu i Savi.

VODNI TRANSPORT ROBE

Rečni i morski transport robe

Prevoz robe rekama i morem optimalan je način transporta određenih vrsta terta.

Kvalitativni iskorak u razvoju i unapređenje usluga vodnog transporta izdvaja Agent Plus na tržištu pružanja usluga u ovoj oblasti.

Kontinuirano investiranje u sopstvenu flotu za transport robe rečnim putem strateško je opredeljenje pomorsko – rečne agencije Agent Plus.

Agent Plus flota

Teretni brodovi i barže prevoze sve vrste tereta na unutrašnjim plovnim putevima na rekama širom Evrope, od Severnog do Crnog mora.

Čartering

AGENT PLUS pouzdan BRODAR

Kvalitet plovila i brodskog tovarnog prostora, profesionalne i iskusne posade na plovilima, agentiranje u sopstvenoj organizaciji u velikom broju luka na Dunavu i Savi i u Konstanci, kao i stalni monitoring nad robom i plovilima omogućavaju uspešnu i konkurentnu realizaciju rečno-morskog transporta robe.

 

Na plovilima Agent Plusa angažovana je visoko profesionalna i iskusna ukrcajna posada, jer kvalitet usluge u mnogome je uslovljen kvalitetom posade od koje se očekuje profesionalni pristup svim segmentima vezanim za bezbednu plovidbu i domaćinski odnos i postupanje prema robi prihvaćenoj na prevoz.