Brodski transport

Rečni i morski transport robe su jedna od osnovnih delatnosti Agent Plusa, kao pomorsko-rečne agencije. Dodatni kvalitet u brodskom transportu Agent Plus obezbeđuje investiranjem u sopstvene brodske kapacitete u cilju pouzdane i konkurentne realizacije ovog vida transporta.

brodski transport, brodski prevoz, brodska agentura, rečni prevoz, rečni transport, rečno brodarstvo
email: chartering@agp.rs

Vodni transport robe

Kroz saradnju i specijalne ugovore sa najvećim svetskim brodarima i brokerima organizujemo prekomorski transport, dok prevoz robe rečnim putem Agent Plus obavlja i sopstvenim plovilima za rečni transport, sa odličnim plovidbenim i tehničkim karakteristikama uz prisustvo u prekrcajnim morskim lukama kao i u regionalnim lukama na Dunavu i Savi.

VODNI TRANSPORT ROBE

Rečni i morski transport robe

Prevoz robe rekama i morem optimalan je način transporta određenih vrsta terta.

Kvalitativni iskorak u razvoju i unapređenje usluga vodnog transporta izdvaja Agent Plus na tržištu pružanja usluga u ovoj oblasti.

Kontinuirano investiranje u sopstvenu flotu za transport robe rečnim putem strateško je opredeljenje pomorsko – rečne agencije Agent Plus.

Agent Plus flota

Teretni brodovi i barže prevoze sve vrste tereta na unutrašnjim plovnim putevima na rekama širom Evrope, od Severnog do Crnog mora.

Čartering

AGENT PLUS pouzdan BRODAR

Vodni transport, predstavlja jedan od osnovnih stubova poslovanja Agent Plus Grupe. Stoga se posebna pažnja posvećuje kvalitetu plovila i brodskog tovarnog prostora, profesionalnoj i iskusnoj posadi, agentiranju u sopstvenoj organizaciji u velikom broju luka na Dunavu i Savi, kao i stalnom monitoringu nad robom i plovilima – što sve omogućava brzu i sigurnu realizaciju rečno-morskog transporta robe.

 

Na plovilima naše agencije, angažovana je visoko obučena i iskusna posada, koja je u svakom trenutku spremna da odgovori brojnim zadacima vezanim za bezbednu plovidbu i domaćinski odnos i postupanje prema robi prihvaćenoj na prevoz.