Naša rečna flota

Kao brodar sa matičnom lukom u Srbiji, prevoz robe na rečnim sistemima u zemlji i okruženju obavljamo angažovanjem sopstvenih plovilia – brodova i potisnica.

Uz respektabilne tehničke karakteristike, kvalitetno i blagovremeno održavanje, kao i angažovanjem visokoprofesionalnog i iskusnog kadra sa svim propisanim licencama – pomorsko rečna agencija Agent Plus, predstavlja garant kvalitetnog i pouzdanog partnera u prevozu svih vrsta robe koja nam je poverena.

Sva naša plovila poseduju validne ateste, baždarske tablice, kasko, P&I osiguranje i ADN sertifikate i mogu da obavljaju transport robe na kompletnoj mreži plovnih puteva u Evropi.

Naša rečna flota raspolaže sa sledećim plovilima:

Motorni potiskivač “Apostol”, samohodni motorni teretnjaci: “Bonavia” i “Aurelio” i sedam barži: “72841”, “PZ 28602”, “PZ 28801”, “71600”, “71601”, “71261” i barža “71815”.

NAŠI BRODOVI

APOSTOL motorni potiskivač

 • Dimenzije plovila: 18,49 m / 11,22 m / 2 m
 • ENI: 06004279
 • Nosivost plovila: 385 mt
 • Snaga motora: 1368 kW
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 18.02.2025.
 • Baždarska knjižica važi do: 24.03.2031.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

 

BONAVIA samohodni motorni teretnjak

 • Dimenzije plovila: 109,89 m / 10,50 m / 3,16 m
 • Tovarni prostor: 80,8 m / 8,00 m / 4,10 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 05501640
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu od 3,16 m: 2.618 mt
 • Snaga motora: 882 kW
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 10.01.2023.
 • Baždarska knjižica važi do: 30.01.2033.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

 

AURELIO samohodni motorni teretnjak

 • Dimenzije plovila: 109,89 m / 11,40 m / 3,05 m
 • Tovarni prostor: 82,80 (81,50) m / 10,20 (9,20) m / 4,50 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 02318369
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu od 3,05 m: 2.456,09 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 3.596 m 3
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu od 2,50 m: 1.793,42 mt
 • Snaga motora: 2353 kW
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 10.01.2025.
 • Baždarska knjižica važi do: 30.01.2033.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

NAŠE BARŽE

Barža 72841

 • Dimenzije plovila: 76,50 m / 11,40 m / 3,05 m
 • Tovarni prostor: 67,20 m / 9,95 m / 5 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 02316089
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu od 3,05 m: 1.967,41 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 2.841,67 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 10.01.2025.
 • Baždarska knjižica važi do: 30.01.2033.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Barža PZ 28602

 • Dimenzije plovila: 76,50 m / 11,40 m / 3,05 m
 • Tovarni prostor: 67,2 m / 9,95 m / 5 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 02315280
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu 3,05 m: 1.991,83 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 2.883,59 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 26.07.2018.
 • Baždarska knjižica važi do: 14.10.2022.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Barža PZ 28801

 • Dimenzije plovila: 76,50 m / 11,40 m / 3,05 m
 • Tovarni prostor: 67,2 m / 9,95 m / 5 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 02315280
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu 3,05 m: 1.991,83 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 2.883,59 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 26.07.2018.
 • Baždarska knjižica važi do: 14.10.2022.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Barža 71600

 • Dimenzije plovila: 76,94 m / 11,01 m / 2,5 m
 • Tovarni prostor: 63,5 m / 8,54 m / 2,80 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 36000437
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu 2,5 m: 1.553,87 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 1.553,87 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 07.03.2023.
 • Baždarska knjižica važi do: 28.03.2028.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Barža 71601

 • Dimenzije plovila: 76,94 m / 11,01 m / 2,5 m
 • Tovarni prostor: 63,5 m / 8,54 m / 2,80 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 36000437
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu 2,5 m: 1.553,87 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 1.553,87 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 04.08.2022.
 • Baždarska knjižica važi do: 28.03.2023
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Barža 71261

 • Dimenzije plovila: 67,03 m / 10,23 m / 2,48 m
 • Tovarni prostor: 52,5 m / 8,4 m / 3,5 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 36000522
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu 2,48 m: 1.310,18 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 1.598,5 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 04.08.2022.
 • Baždarska knjižica važi do: 02.11.2030.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Barža 71815

 • Dimenzije plovila: 77 m / 11 m / 2,63 m
 • Tovarni prostor: 65 m / 8,5 m / 3,0 m
 • Jednodelni tovarni prostor sa čeličnim podom i aluminijumskim poklopcem
 • ENI: 36000178
 • Nosivost plovila pri maksimalnom gazu 2,63 m: 1.676,58 mt
 • Zapremina tovarnog prostora: 2.047,9 m 3
 • Brodsko svedočanstvo važi do: 28.10.2022.
 • Baždarska knjižica važi do: 29.11.2029.
 • Kasko osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • P&I osiguranje važi do: 18.03.2022.
 • Plovi pod slovačkom zastavom (EU)

Plusko servis

PLUSKO 1

Registarski broj PA-641E
Čamac sa kabinom, ARIADNE 850
Materijal lim, godina gradnje 1974
Dužina preko svega 8,20/8,80 m
Širina preko svega 3,00 m
Visina trupa najveća 1,70/3,20 m
Gaz najmanji/najveći 0,70/0,90 m
Dozvoljena nosivost 1,8 t
Sopstvena masa 5.610 kg
Istisnina 7,41 m3
Dozvoljen broj lica 8
Motor : stabilni BMC 40 PK DIESEL, 29,44 kW / br.15 BB/V/D213

DSCF9514245PLUSKO 2

Registarski broj BG-231H
Čamac sa kabinom
Materijal čelik, godina gradnje 2004.
Dužina preko svega 11,00 m
Širina preko svega 3,28 m
Visina trupa najveća 0,70/1,13/2,7 m
Gaz najmanji/najveci 0,32/0,40 m
Dozvoljena nosivost 1,6 t
Sopstvena masa 4.900 kg
Istisnina 6520 m3
Dozvoljen broj lica 10
Motor : Volvo PENTA, 12,5 kW