Čartering brodskog prostora

Bukiranje brodskog prostora (chartering) je veoma važan segment poslovanja Agent Plusa, koji povezuje potrebe klijenata za prevozom robe i brodarske kompanije koje nude rečni i morski transport. Iskusni tim brokera posrednika Agent Plusa svakodnevno bukira i organizuje transport svih vrsta tereta na plovnim putevima širom Evrope.

čartering, čartering na morima, čartering na reci, chartering, morski prevoz, operacije u luci, kombinovani morsko-rečni transport, rečni prevoz, transport robe na Dunavu, rečno brodarstvo, teretni brodovi,vodni transport, brodski transport, transport robe, transport, logistika, prevoz robe
email: chartering@agp.rs

Poslovna mreža na evropskim plovnim putevima

Sa mrežom poslovnica na Dunavu i kompanijama u Baru i Rijeci, Agent Plus Grupa klijentima pruža kompletnu čartering uslugu, uključujući pretovar u lukama, transport robe i monitoring, posredovanje pri ugovaranju “time chartera”, osiguranje robe u prevozu, kao i posredovanje pri osiguranju plovila.

 

Delatnost agenta posrednika (brokera), na rečnim i morskim putevima transporta robe obavljamo:

 • Preko rečnih luka na Dunavu, Savi i kanalskim sistemima Evrope
 • Preko morskih luka Rijeka, Bar, Konstanca i Solun prema ukrajinskim i ruskim lukama, povezujući turske i luke u severnoj Africi, kao i rečni i morski transport robe usmeren na luke Hamburg, Roterdam i Antverpen
 • Kombinovanim rečno-morskim servisom

Prednosti u oblasti čarteringa i vodnog transporta

Transport robe rekama i morem

Specijalni ugovori, sa brodarima i transportnim kompanijama na riječnim i kanalskim sistemima Europe do Konstance i konkurentne cene sa linijskim brodarima iz Kine, Azije, Amerike, Afrike i Mediterana za severnoeuropske, crnomorske i jadranske luke – dobra su preporuka za suradnju!

Agent Plus povezuje potrebe klijenata za prevozom određenih količina robe prema datoj dinamici i brodske kompanije, uz raspoloživost sopstvenih kapaciteta za rečni transport.

Bukiranje brodskog prostora

Agent Plus pruža mogućnost za prevoz rasutih, generalnih, project cargo, naftnih derivata i hemijskih tereta.

Vrste tereta

Usluge čarteringa brodskog prostora

U okviru bukiranja brodskog prostora i organizovanja čarteringa na moru i čarteringa na reci Dunav rasute, generalne i tečne robe Agent Plus Grupa nudi sledeće usluge:

 

 • Pregovaranje i zaključivanje posla u ime klijenta
 • Priprema buking nota i ugovora
 • Organizacija transporta kanalom Rajna – Majna – Dunav, od Severnog do Crnog mora
 • Pretovar robe u svim većim lukama u okruženju: Konstanca, Reni, Izmail, Ruse, Smederevo, Beograd, Pančevo, Novi Sad, Baja, Mohač, Hamburg, Regensburg, Koper, Rijeka, Bar
 • Sve usluge vezane za skladištenje robe, dokumentaciju, carinjenje, osiguranje i sl.
 • Naknadni poslovi (obračun ležarine, dangube, regulisanje otpreme…)
 • Koordinacija i kontrola preko mreže sopstvenih kancelarija na Dunavu, kao i pouzdanih dugogodišnjih partnera širom sveta
 • Agentiranje u utovarnim i istovarnim lukama
 • Konsalting u oblasti rečnog i morskog transporta