Transport vangabaritnog tereta

Rešavanje posebnih logističkih zadataka prevoza i pretovara specijalnih i vangabaritnih tereta, sa svih svetskih destinacija kombinovanjem svih vidova transporta (morski, rečni, drumski i železnički), jedna je od standardnih usluga Agent Plusa.

SIGURAN TRANSPORT VANGABARITNIH TERETA

Agent Plus organizuje siguran prevoz teškog i nestandardnog tereta na kontejner platformama sopstevnom kontejnerskom ili brodskom linijom Dunavom, preko luke Konstanca ili kamionski, preko najbliže luke.

 

Vangabaritni teret se prekrcava u evropskim lukama, uz dovoz drumom, vozom ili brodom do destinacija u regionu Jugoistočne Evrope i organizaciju proceduralne pratnje do krajnjih destinacija.

Usluge transporta vangabaritne robe

Preko mreže agenata širom sveta i sopstvenih kancelarija u regionu, Agent Plus Grupa obezbeđuje:

 

  • Prevoz vangabaritne robe morem (Azija, Kina, Amerika, Mediteran, Rusija…)
  • Pretovar i prihvat vangabaritne robe u svim svetskim lukama
  • Prevoz vagabaritne robe Dunavom i kanalom Rajna – Majna – Dunav
  • Prevoz vangabaritne robe i obezbeđivanje dozvola i pratnje u drumskom i železničkom transportu
  • Osiguranje vangabaritne robe