Osiguranje robe u transportu

ŠTA JE OSIGURANJE ROBE ?

Osiguranje robe u transportu je imovinsko osiguranje robe koja se prevozi, robe u skladištu koja čeka dalju otpremu. Osiguranje pokriva sve štete nastale usled fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem transportu. Roba se osigurava od svih transportnih rizika, plus dopunska premija za osiguranje od specifičnih rizika (lom, iscurenje, kvar i sl.). Osiguranje se može zaključiti pojedinačno, za svaki obavljeni transport, ili po generalnoj polisi (GPT) za sve obavljene prevoze u toku osiguranog perioda koji je preciziran ugovorom.

Za osiguranje robe u međunarodnom prevozu koristi se ugovor o međunarodnoj kupovini i prodaji robe. Roba u prevozu osigurana je od opasnosti gubitka, uništenja ili oštećenja usled nepredviđenih, eksternih faktora rizika. Roba je, bez obzira na prevozno sredstvo, relaciju prevoza ili njenu vrstu, tokom puta do odredišta izložena čitavom nizu najrazličitijih rizika koji mogu prouzrokovati njeno oštećenje (umanjenje vrednosti), a u najgorem slučaju, i potpuni gubitak.

Osiguranje robe je jedini instrument koji obezbeđuje potpunu nadoknadu ukoliko dođe do oštećenja ili otuđenja robe tokom transporta. Agent Plus preporučuje osiguranje robe u transportu od svih rizika i nudi veoma povoljne premije za All Risk osiguranje svojim klijentima.

osiguranje robe u transportu, osiguranje robe u međunarodnom transportu, osiguranje robe u prevozu

 

 

Zašto je važno osigurati robu pri transportu?

Roba u transportu može se osigurati od:

 • Svih rizika – po klauzuli svi transportni rizici tj. Institute Cargo Clauses (A)
 • Pojedinih rizika po klauzuli Institute Cargo Clauses (B)
 • Pojedinih rizika po klauzuli Institute Cargo Clauses (C)
 • Dopunskih  rizika Institutske klauzule za osiguranje robe protiv ratnih rizika / Dodatno na Osiguranje A, B, C.
 • Dopunskih  rizika Institutske klauzule za osiguranje robe protiv rizika štrajka/ Dodatno na Osiguranje A, B, C.

 

Osiguranje robe jedini je način za obezbeđenje/zaštitu uvoznika/izvoznika kao vlasnika robe.

Osnov za osiguranje robe u transportu opredeljuje Incoterms na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta.

Osiguranje robe  direktno se odnosi na robu i štiti vlasnika robe.

Kod osiguranja odgovornosti prevoznika, u slučaju oštećenja ili gubitka na pošiljci, teret i obaveza dokazivanja odgovornosti prevoznika  padaju na vlasnika robe, usled čega cesto dolazi do dugotrajnih sporova i značajnih šteta koje, najčešće, snose vlasnici robe.

U većini slučaja prevoznici nisu odgovorni za oštećenja, gubitak robe, pošto u transportu postoje rizici koji potpadaju pod visu silu gde nema odgovornosti prevoznika (vremenske nepogode, generalne havarije i slično).Takođe, odgovornost prevoznika je ograničena po međunarodnim konvencijama do određenog iznosa koji se određuje po tezini ili broju koleta koja se prevoze, a ne po realnoj vrednosti robe !

KOJI RIZICI POSTOJE ?

Rizici se dele na:

 1. osnovne-pokriveni polisom uz redovnu premiju kao, na primer, saobraćajne nezgode, elementarne nepogode, provala, krađa i rizik morskog transporta
 2. dopunske- pokriveni polisom samo u slučaju kada je to posebno ugovoreno i uz dopunsku premiju kao, na primer, manipulativni rizici, manjak i kvar iz bilo kog razloga
 3. specijalne- ratna dejstva, rizik štrajka i mane robe koja se prevozi

Vašu robu možete osigurati uvek i u svakoj situaciji. Ukoliko želite da se obezbedite i osigurate slobodno tražite od agenta koji vam organizuje transport da Vam ponudi i osiguranje robe.

KOLIKO OSIGURANJE ROBE MOŽE DA KOŠTA ?

Kao i sve druge usluge osiguranja i osiguranje robe morate platiti kroz premiju osiguranja. Premija se obično obračunava u zavisnosti od vrednosti robe, vrste robe kao i relacije i transportnih sredstava koja se koriste kao i drugih specifičnih rizika. Same premije nisu iste za sve tipove transporta tako se uvek raspitajte i tražite ponudu za osiguranje robe. Iznos premije osiguranja zavisi od visine procenjenog rizika, verovatnoće nastupanja i vrednosti osiguranja.

Šta je generalna havarija

Prema precedentnom pomorskom pravu svaka pojedinačna plovidba smatra se zajedničkim plovidbenim poduhvatom vlasnika broda i svih ostalih vlasnika roba. Tokom plovidbe u slučaju havarije ili kvara na brodu, prema tačno utvrđenim kriterijumima, brodar ima pravo proglašenja Generalne havarije. Pojam zajednička ili generalna havarija je jedan od najstarijih pomorsko-pravnih instituta. Stariji je od osiguranja i nezavistan je od njega. Zajednička havarija počiva na ideji pravičnosti da se gubitak, šeta ili trošak učinjeni u korist svih, nadoknade od strane svih.

Na osnovu vođenih generalnih havarija, u okviru dugogodišnje osiguravačke prakse, osiguranje karga obezbeđuje vlasnike roba i od tzv. rizika pomorskog prava što u slučajevima proglašenja Generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju. Uprkos tome što u najvećem broju slučajeva ne postoji opasnost od potonuća broda ili gubitka tereta brodar koristi svoje pravo da obaveže vlasnike roba da učestvuju u troškovima havarije odnosno kontribucije u popravci broda. General Average Adjusters/voditelj generalne havarije (neutralna licencirana kuća koju proglašava ovlašćena međunarodna institucija), u luci pretovara, stavlja zabranu daljeg transporta svih kontejnera dok:

1) za pošiljke čiji su vlasnici osigurali teret (kargo) njihovi Osiguravači ne potpišu Average Guarantee/Bond (garancija da će osiguravajuća kuća po osnovu polise osiguranja kontribuirati troškove havarije) čime se kontejneri oslobađaju da nastave predviđenu transportnu relaciju 2) za pošiljke koje nisu kargo osigurane njihovi vlasnici ne polože novčane depozite ili bankarske garancije Proces likvidacije generalne havarije u proseku traje najmanje godinu ili duže a iznos depozita ili visina bankarske garancije kreće se od 10% od vrednosti robe pa naviše.

Zajednička havarija likvidira se na način što spašena imovina, po unapred utvrđenim pravilima doprinosi da se nadoknadi ono što je žrtvovano činom zajedničke havarije.

Koje rizike pokriva Cargo polisa?

 • gubitke i oštećenja na osiguranom predmetu koji su priznati kao zajednička havarija
 • vanredne troškove
 • doprinose koje osiguranik ima da plati po tom osnovu
 • nadoknadu gubitaka i oštećenja, odmah i u potpunosti