Lučka agentura

Sektor Lučke agenture vrši agentiranje teretnih i putničkih brodova. Usluge lučkog agentiranja obuhvataju prihvat i podršku plovilima i posadama, koordinaciju sa turoperaterima, pružanje informacija o navigacionim, tehničkim i administrativnim uslovima, režimima plovidbe, organizaciju raznih kontrola, snabdevanje, asistencije prilikom iskrcavanja posade i snabdevanja gorivom, kao i druge usluge potrebne brodu i članovima posade.

email: portagency@agp.rs

AGENTIRANJE NA REKAMA I MORU

Lučka agentura teretnih i putničkih brodova na rekama obezbeđuje usluge brodovima u svim komercijalnim lukama i na graničnim prelazima na mreži unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji, na Dunavu i Savi.

 

Pouzdanost i kvalitet pružanja usluga potvrđuju dugogodišnji ugovori sa najvećim rečnim brodarstvima, što uz razgranatu mrežu poslovnih jedinica lučke agenture, Agent Plusu daje kapacitet vodećeg lučkog agenta na Dunavu i Savi.

 

Agentiranje brodova na moru Agent Plus preko svojih kancelarija obavlja u Konstanci i Baru.

Temperatura vode

Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: BOGOJEVO13.11. SREDA: Temperatura vode (°C): 12.2; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 14.5; Minimalna temperatura vazduha (°C): 13; Srednja temperatura vazduha (°C): 13.5; Padavine (mm): 0.5
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: NOVI SAD13.11. SREDA: Temperatura vode (°C): 11; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 16.1; Minimalna temperatura vazduha (°C): 12.6; Srednja temperatura vazduha (°C): 14.5; Padavine (mm): 0.1
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: ZEMUN13.11. SREDA: Temperatura vode (°C): 11.7; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 17.2; Minimalna temperatura vazduha (°C): 12.4; Srednja temperatura vazduha (°C): 14.5; Padavine (mm): 3.3
Reka: Morava - tendecijamanje opadanje do Bogojeva, nizvodno manji porast

TISA

tisabečsreda -182 cm
vašarošnamensreda -117 cm
tokajsreda 465 cm
solnoksreda 26 cm
segedinsreda 133 cm
sentasreda 249 cm
novi bečejsreda 313 cm
titelsreda 220 cm

SAVA

zagrebsreda -64 cm
gradiškasreda 439 cm
brodsreda 384 cm
šamacsreda 163 cm
sremska mitrovica1. petak 302 cm
šabacsreda 158 cm
beogradsreda 251 cm

DUNAV

lincsreda 357 cm
kornojburgsreda 219 cm
bratislavasreda 285 cm
komarnosreda 158 cm
estergomsreda 95 cm
budimpeštasreda 152 cm
dunafeldvarsreda -87 cm
bajasreda 187 cm
mohačsreda 224 cm
bezdan1. petak 67 cm
apatinsreda 142 cm
bogojevosreda 139 cm
vukovarsreda 136 cm
bačka palanka sreda 163 cm
novi sadsreda 171 cm
zemunsreda 294 cm
pančevosreda 312 cm
smederevosreda 479 cm
veliko gradištesreda 752 cm
turn severinsreda 720 cm
prahovosreda 199 cm
ruščuksreda 43 cm
đurđevosreda -28 cm
crna vodasreda -131 cm
brailasreda 42 cm

Usluge agentiranja brodova

Servis lučkog agentiranja brodova

Odaberite kompletne usluge agentiranja teretnih ili putničkih brodova koje Agent Plus pruža klijentima na reci i moru, uz dodatne servise.

Servis lučkog agentiranja teretnih brodova
Sektor lučke agenture Agent Plus Grupe pruža kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na rekama i moru.

Teretni brodovi

Servis lučkog agentiranja putničkih brodova
Agentiranje putničkih brodova usluga je sektora Lučke agenture koja obuhvata vršenje osnovnih zakonskih i drugih propisanih pravla ali i svih dodatnih zahteva.

Putnički brodovi

Podrška brodarima u lukama

Tehničko opsluživanje plovnih objekata – TOPO obuhvata pripremu plovnih objekata za utovar, praćenje pretovarnih operacija, nadzor plovnih objekata i upotrebu službenih plovila Agent Plusa.