Lučka agentura

Sektor Lučke agenture vrši agentiranje teretnih i putničkih brodova. Usluge lučkog agentiranja obuhvataju prihvat i podršku plovilima i posadama, koordinaciju sa turoperaterima, pružanje informacija o navigacionim, tehničkim i administrativnim uslovima, režimima plovidbe, organizaciju raznih kontrola, snabdevanje, asistencije prilikom iskrcavanja posade i snabdevanja gorivom, kao i druge usluge potrebne brodu i članovima posade.

email: portagency@agp.rs

AGENTIRANJE NA REKAMA I MORU

Lučka agentura teretnih i putničkih brodova na rekama obezbeđuje usluge brodovima u svim komercijalnim lukama i na graničnim prelazima na mreži unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji, na Dunavu i Savi.

 

Pouzdanost i kvalitet pružanja usluga potvrđuju dugogodišnji ugovori sa najvećim rečnim brodarstvima, što uz razgranatu mrežu poslovnih jedinica lučke agenture, Agent Plusu daje kapacitet vodećeg lučkog agenta na Dunavu i Savi.

 

Agentiranje brodova na moru Agent Plus preko svojih kancelarija obavlja u Konstanci i Baru.

Temperatura vode

Reka: BOSNA - Hidrološka stanica: DOBOJVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -134 cm
Reka: DRAVA - Hidrološka stanica: TEREZINO POLJEVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -206 cm
Reka: SAVA - Hidrološka stanica: ZAGREBVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -236 cm
Reka: SAVA - Hidrološka stanica: ŠAMACVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -178 cm
Reka: TISA - Hidrološka stanica: TISABEČVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -186 cm
Reka: VELIKA MORAVA - Hidrološka stanica: VARVARINVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -170 cm
Reka: VELIKA MORAVA - Hidrološka stanica: LJUBIČEVSKI MOSTVodostaj na dan: 03.08. PONEDELjAK -343 cm
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: BOGOJEVO03.08. PONEDELjAK: Temperatura vode (°C): 24.7; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 30; Minimalna temperatura vazduha (°C): 16; Srednja temperatura vazduha (°C): 23; Padavine (mm): 0
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: NOVI SAD03.08. PONEDELjAK: Temperatura vode (°C): 24.5; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 30.1; Minimalna temperatura vazduha (°C): 14.4; Srednja temperatura vazduha (°C): 22; Padavine (mm): 0
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: ZEMUN03.08. PONEDELjAK: Temperatura vode (°C): 25; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 30.3; Minimalna temperatura vazduha (°C): 20.5; Srednja temperatura vazduha (°C): 25; Padavine (mm): 0

TISA

solnokponedeljak 1 cm

SAVA

gradiškaponedeljak -3 cm
brodponedeljak 32 cm
sremska mitrovica8. sreda 48 cm

DUNAV

smederevoponedeljak cm
bezdan8. sreda 87 cm

Usluge agentiranja brodova

Servis lučkog agentiranja brodova

Odaberite kompletne usluge agentiranja teretnih ili putničkih brodova koje Agent Plus pruža klijentima na reci i moru, uz dodatne servise.

Servis lučkog agentiranja teretnih brodova
Sektor lučke agenture Agent Plus Grupe pruža kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na rekama i moru.

Teretni brodovi

Servis lučkog agentiranja putničkih brodova
Agentiranje putničkih brodova usluga je sektora Lučke agenture koja obuhvata vršenje osnovnih zakonskih i drugih propisanih pravla ali i svih dodatnih zahteva.

Putnički brodovi

Podrška brodarima u lukama

Tehničko opsluživanje plovnih objekata – TOPO obuhvata pripremu plovnih objekata za utovar, praćenje pretovarnih operacija, nadzor plovnih objekata i upotrebu službenih plovila Agent Plusa.