Lučka agentura

Sektor Lučke agenture vrši agentiranje teretnih i putničkih brodova. Usluge lučkog agentiranja obuhvataju prihvat i podršku plovilima i posadama, koordinaciju sa turoperaterima, pružanje informacija o navigacionim, tehničkim i administrativnim uslovima, režimima plovidbe, organizaciju raznih kontrola, snabdevanje, asistencije prilikom iskrcavanja posade i snabdevanja gorivom, kao i druge usluge potrebne brodu i članovima posade.

email: portagency@agp.rs

AGENTIRANJE NA REKAMA I MORU

Lučka agentura teretnih i putničkih brodova na rekama obezbeđuje usluge brodovima u svim komercijalnim lukama i na graničnim prelazima na mreži unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji, na Dunavu i Savi.

 

Pouzdanost i kvalitet pružanja usluga potvrđuju dugogodišnji ugovori sa najvećim rečnim brodarstvima, što uz razgranatu mrežu poslovnih jedinica lučke agenture, Agent Plusu daje kapacitet vodećeg lučkog agenta na Dunavu i Savi.

 

Agentiranje brodova na moru Agent Plus preko svojih kancelarija obavlja u Konstanci i Baru.

Temperatura vode

Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: BOGOJEVO01.01. ČETVRTAK: Temperatura vode (°C): 23; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 34.7; Minimalna temperatura vazduha (°C): 19.7; Srednja temperatura vazduha (°C): 27.5; Padavine (mm): 0
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: NOVI SAD01.01. ČETVRTAK: Temperatura vode (°C): 22; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 33.5; Minimalna temperatura vazduha (°C): 20.6; Srednja temperatura vazduha (°C): 27.5; Padavine (mm): 0
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: ZEMUN01.01. ČETVRTAK: Temperatura vode (°C): 23.2; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 32.7; Minimalna temperatura vazduha (°C): 23.6; Srednja temperatura vazduha (°C): 28.5; Padavine (mm): 0

TISA

vašarošnamenčetvrtak -64 cm
tokajčetvrtak 469 cm
solnokčetvrtak -63 cm
segedinčetvrtak 163 cm
sentačetvrtak 270 cm
novi bečejčetvrtak 343 cm
titelčetvrtak 278 cm

SAVA

gradiškačetvrtak 27 cm
brodčetvrtak 64 cm
sremska mitrovica1. subota 130 cm
šabacčetvrtak 25 cm
beogradčetvrtak 267 cm

DUNAV

lincčetvrtak 408 cm
kornojburgčetvrtak 319 cm
bratislavačetvrtak 369 cm
komarnočetvrtak 264 cm
estergomčetvrtak 197 cm
budimpeštačetvrtak 260 cm
dunafeldvarčetvrtak 29 cm
bajačetvrtak 321 cm
mohaččetvrtak 347 cm
bezdan1. subota 190 cm
apatinčetvrtak 292 cm
bogojevočetvrtak 276 cm
vukovarčetvrtak 255 cm
bačka palanka četvrtak 281 cm
novi sadčetvrtak 258 cm
zemunčetvrtak 312 cm
pančevočetvrtak 332 cm
smederevočetvrtak 484 cm
veliko gradištečetvrtak 757 cm
turn severinčetvrtak 680 cm
prahovočetvrtak 248 cm
ruščukčetvrtak 304 cm
đurđevočetvrtak 229 cm
crna vodačetvrtak 252 cm
brailačetvrtak 379 cm

Usluge agentiranja brodova

Servis lučkog agentiranja brodova

Odaberite kompletne usluge agentiranja teretnih ili putničkih brodova koje Agent Plus pruža klijentima na reci i moru, uz dodatne servise.

Servis lučkog agentiranja teretnih brodova
Sektor lučke agenture Agent Plus Grupe pruža kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na rekama i moru.

Teretni brodovi

Servis lučkog agentiranja putničkih brodova
Agentiranje putničkih brodova usluga je sektora Lučke agenture koja obuhvata vršenje osnovnih zakonskih i drugih propisanih pravla ali i svih dodatnih zahteva.

Putnički brodovi

Podrška brodarima u lukama

Tehničko opsluživanje plovnih objekata – TOPO obuhvata pripremu plovnih objekata za utovar, praćenje pretovarnih operacija, nadzor plovnih objekata i upotrebu službenih plovila Agent Plusa.