Lučka agentura

Sektor Lučke agenture vrši agentiranje teretnih i putničkih brodova. Usluge lučkog agentiranja obuhvataju prihvat i podršku plovilima i posadama, koordinaciju sa turoperaterima, pružanje informacija o navigacionim, tehničkim i administrativnim uslovima, režimima plovidbe, organizaciju raznih kontrola, snabdevanje, asistencije prilikom iskrcavanja posade i snabdevanja gorivom, kao i druge usluge potrebne brodu i članovima posade.

email: portagency@agp.rs

AGENTIRANJE NA REKAMA I MORU

Lučka agentura teretnih i putničkih brodova na rekama obezbeđuje usluge brodovima u svim komercijalnim lukama i na graničnim prelazima na mreži unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji, na Dunavu i Savi.

 

Pouzdanost i kvalitet pružanja usluga potvrđuju dugogodišnji ugovori sa najvećim rečnim brodarstvima, što uz razgranatu mrežu poslovnih jedinica lučke agenture, Agent Plusu daje kapacitet vodećeg lučkog agenta na Dunavu i Savi.

 

Agentiranje brodova na moru Agent Plus preko svojih kancelarija obavlja u Konstanci i Baru.

Temperatura vode

Reka: BOSNA - Hidrološka stanica: DOBOJVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -110 cm
Reka: DRAVA - Hidrološka stanica: TEREZINO POLJEVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -239 cm
Reka: SAVA - Hidrološka stanica: ZAGREBVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -201 cm
Reka: SAVA - Hidrološka stanica: ŠAMACVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -170 cm
Reka: TISA - Hidrološka stanica: TISABEČVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -170 cm
Reka: VELIKA MORAVA - Hidrološka stanica: VARVARINVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -156 cm
Reka: VELIKA MORAVA - Hidrološka stanica: LJUBIČEVSKI MOSTVodostaj na dan: 25.05. PONEDELjAK -320 cm
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: BOGOJEVO25.05. PONEDELjAK: Temperatura vode (°C): 18.3; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 21.4; Minimalna temperatura vazduha (°C): 10.9; Srednja temperatura vazduha (°C): 16; Padavine (mm): 0.4
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: NOVI SAD25.05. PONEDELjAK: Temperatura vode (°C): 18; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 19.6; Minimalna temperatura vazduha (°C): 8.1; Srednja temperatura vazduha (°C): 14; Padavine (mm): 1
Reka: DUNAV - Hidrološka stanica: ZEMUN25.05. PONEDELjAK: Temperatura vode (°C): 17.5; Maksimalna temperatura vazduha (°C): 20.1; Minimalna temperatura vazduha (°C): 9.8; Srednja temperatura vazduha (°C): 15; Padavine (mm): 3.4

TISA

SAVA

šabacponedeljak 29 cm
sremska mitrovica5. sreda 137 cm

DUNAV

bezdan5. sreda 67 cm
prahovoponedeljak 93 cm
đurđevoponedeljak 56 cm
crna vodaponedeljak 8 cm

Usluge agentiranja brodova

Servis lučkog agentiranja brodova

Odaberite kompletne usluge agentiranja teretnih ili putničkih brodova koje Agent Plus pruža klijentima na reci i moru, uz dodatne servise.

Servis lučkog agentiranja teretnih brodova
Sektor lučke agenture Agent Plus Grupe pruža kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na rekama i moru.

Teretni brodovi

Servis lučkog agentiranja putničkih brodova
Agentiranje putničkih brodova usluga je sektora Lučke agenture koja obuhvata vršenje osnovnih zakonskih i drugih propisanih pravla ali i svih dodatnih zahteva.

Putnički brodovi

Podrška brodarima u lukama

Tehničko opsluživanje plovnih objekata – TOPO obuhvata pripremu plovnih objekata za utovar, praćenje pretovarnih operacija, nadzor plovnih objekata i upotrebu službenih plovila Agent Plusa.