Agentiranje putničkih brodova

Agent Plus Grupa vrši agentiranje putničkih brodova na rekama. Na moru agentiranje putničkih brodova vrši u crnogorskim lukama, a sa mrežom svojih kancelarija i u celom Jadranu.

Putnički brodovi na Dunavu

Donjim tokom Dunava godišnje prođe više od 4.000 brodova, odnosno desetak svakodnevno. Za njih je nadležna Lučka kapetanija u pristanišnim lukama (Beograd, Novi Sad, Donji Milanovac), u kojoj brodovi rade ulazno-izlazne revizije. Najbrojniji su brodovi iz Nemačke, Austrije, Mađarske i Ukrajine. Za turiste posebna atrakcija je plovidba Đerdapskom klisurom i prolazak kroz Gvozdenu kapiju.

agentiranje putničkih brodova, ulazna revizija, izlazna revizija,putnički brodovi, granični prelazi

Dodatne usluge agentiranja putničkih brodova

Pored pružanja usluga radi ispunjenja zakonom propisanih pravila i dodatnih procedura, lučki agenti su na raspolaganju 24h za sve dodatne upite i zahteve posade putničkih brodova i putnika. Agenti organizuju nabavke u zavisnosti od potreba broda i organizuju po potrebi medicinsku pomoć posadama brodova.

Agentiranje putničkih brodova na moru

Usluge agentiranja putničkih brodova na moru Agent Plus Grupa pruža preko mreže poslovnica i zasebnih preduzeća u Crnoj Gori i Rumuniji.

Potrebna dokumenta

Lučki agenti dobro poznaju propisanu zakonsku regulativu i procedure, što daje pouzdanost pri angažovanju Agent Plusa za agentiranje brodova na rekama i morima. Stalni kontakt i dobra saradnja sa Upravama i nadležnim organima omogućuje klijentima Agent Plusa dodatnu sigurnost i ugodnost za putnike turističkih kruzera tokom boravka na teritorijama drugih zemalja.

Rečni putnički saobraćaj i održivi turizam

Panel diskusija “Rečni putnički saobraćaj i održivi turizam” predvođena Vukom Perovićem, direktorom Agencije za upravljanje lukama, Michael Kramerom, predsednikom Komiteta za privredu i turizam evropskog parlamenta, i Jasenkom Lazovićem, direktorom lučke agenture Agent Plusa.

Gospodin Kramer je govorio o razvoju turističkih proizvoda, dok je gospodin Perović istakao da je AUL preduzela aktivnovnosti u cilju razvoja i izgradnje novih međunarodnih putničkih pristaništa na rekama Dunavu, Savi i Tisi. Gospodin Lazović je predstavio poslovanje kompanije Agent Plus, upoznao prisutne sa ulogom agenta i članstvom Agent Plusa u organizaciji FONASBA.