Agentiranje teretnih brodova

Sektor Lučke agenture pruža kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na rekama i moru.

Servis lučkog agentiranja teretnih brodova obuhvata sledeće usluge:

  • Prihvat i operativnu podršku svih tipova teretnih (tečni i suvi tereti) brodova
  • Asistencija 24/7
  • Koordinacija sa brodom i članovima posade
  • Zastupanje interesa brodara prema lukama i administrativnim organima
  • Pružanje informacija o navigacionim uslovima, tehničkim i administrativnim uslovima, režimima i zabranama plovidbe na mreži unutrašnjih plovnih puteva
  • Izrada prateće tranzitne, uvozne i izvozne teretne dokumentacije
  • Organizacija ekološke, fitosanitarne i radiološke kontrole robe na graničnim punktovima
  • Asistencija prilikom pravnog zastupanja Vaše kompanije
asistencija prilikom ukrcavanja, asistencija prilikom iskrcavanja posade, agentiranje u luci utovara, agentiranje teretnih brodova, agentiranje u luci istovara, asistencija prilikom snabdevanja gorivom, bunkering, snabdevanje broda, teretni brod

Agentiranje teretnih brodova na Dunavu i Savi

Lučki agenti obavljaju poslove revizije, utovara,istovara, sarađuju sa državnim instiucijama, vrše pribavljanje potrebnih rešenja. Visoko profesionalno rešavaju sve zahteve posade i brodara.

Agent Plus grupa kroz strateška dugogodišnja partnerstva sa poznatim brodarima, godinama unazad, dokazuje svoje iskustvo i pouzdanost.

Agentiranje teretnih brodova na moru: predstavništvo u Baru

Kompletne usluge agentiranja teretnih brodova na moru organizujemo preko predstavništava u Crnoj Gori u Baru i izdvojenoj poslovnoj jedinici u Podgorici. Direktno prisustvo u luci Bar omogućava kontrolu i nadzor svih poslova.

Agentiranje teretnih brodova na moru: izdvojeno preduzeće u Konstanci

Otvaranjem zasebne kompanije u Konstanci, najznačajnijoj luci Balkanskog regiona, Agent Plus Grupa garantuje dodatnu sigurnost u pružanju usluga agentiranja i proširuje obim usluga koje može kvalitetno i stručno da pruži.

 

izlazna revizija, ulazna revizija, izdavanje carinskih dokumenata, lučka agentura, lucki agenti, nadzor plovnih objekata, agentiranje teretnih brodova