Tehničko opsluživanje plovnih objekata

Agent Plus brodarima na Dunavu nudi paket usluga u lučkoj agenturi, za sveobuhvatnu podršku u lukama Smederevo, Pančevo i Novi Sad, pod zajedničkim nazivom TOPO – Tehničko opsluživanje plovnih objekata, a koji obuhvata sledeće četiri usluge:

  • Priprema plovnih objekata za utovar
  • Praćenje pretovarnih operacija
  • Nadzor plovnih objekata i tereta – “PLUSKO” servis
  • Upotreba službenog plovila agenta – “PLUSKO” servis
nadzor brodova, nadzor plovila, nadzor plovnih objekata, asistencija prilikom utovara, pranje barži, operacije u luci

Brinemo 24/7 o vašim brodovima!

Kada vaši plovni objekti ostanu bez pratnje posade na sidrištu ili u luci, oni i teret na njima biće u pouzdanim rukama i dobrom društvu! Ukratko: Agent Plus priprema vaše plovne objekte za utovar, prati pretovar, nadzire ih kada niste na njima i snadbeva vas ili prevozi sopstvenim agentskim plovilima.

Ekipe za čišćenje i održavanje plovila, radnici za pretovarne operacije, timovi za obezbeđenje i službena plovila Agent Plusa na usluzi su 24/7, spremni da obave mokri ili suvi tretman plovila za prevoz ruda, uglja, metala, žitarica, soli… pretovarne operacije bez dodatnog zadržavanja plovila na vezu… danonoćno nadgledanje vaših plovnih objekata i tereta… transfer ili snadbevanje posade…

Priprema plovnih objekata za utovar

Za kvalitetnu pripremu barži za utovar, prema standardima kontrolnih kuća, iskusne ekipe Agent Plusa sa savremenom opremom, danonoćno (24/7), obavljaju suvo i/ili mokro tretiranje tovarnog prostora.

Kada brodar ima ograničeno vreme za pripremu za utovar, a nakon mokrog čišćenja, turbo topovi za grejanje mogu da efikasno osuše tovarni prostor u najkraćem roku.

Potencijalne otpadne vode nastale tokom mokrog tretiranja tovarnog prostora u većem obimu, a koje brodar namerava dalje da tretira u skladu sa zakonima i ekološkim standardima, Agent Plus bezbedno i propisno može da uskladišti do 30 dana.

Agent Plus pruža i asistenciju prilikom završetka istovara radi kompletnog uklanjanja ostataka robe iz tovarnog prostora.

Posebna pogodnost: Praćenje pretovarnih operacija ekipe Agent Plusa vrše i u samoj Železari Smederevo, jer su zaposleni iz Agent Pusa pohađali stručnu obuku i imaju dozvolu za kretanje u krugu Železare.

Praćenje pretovarnih operacija

U slučajevima kada u luci nije obezbeđena podrška lučkog boksera, za postizanje planirane dinamike pretovarnih operacija obučena ekipa Agent Plusa efikasno obavlja kompletno praćenje pretovarnih operacija, sa ručnom manipulacijom poklopaca i/ili plovnog objekta na vezu, pružajući na taj način tehničku podršku radi izbegavanja dodatnog zadržavanja plovnog objekta na vezu.

Otvaranje i zatvaranje poklopaca na plovnom objektu, kao i ručno pomeranje plovnog objekta na vezu realizuju zaposleni sa dugogodišnjim iskustvom kao članovi brodskih posada, što garantuje profesionalno i pravovremeno izvršenje pretovara.

Nadzor plovnih objekata i tereta – “PLUSKO” ČUVA

Obezbeđivanje neprekidnog nadzora plovnih objekata i robe u slučajevima kada je posada angažovana na drugim poslovima je zakonska obaveza brodara. Agent Plus nudi neprekidan, danonoćni (24/7) nadzor plovnih objekata i tereta na sidrištu i/ili u luci.

Nadzor obavlja dežurni nadzorni tim Agent Plusa, sa posebno opremljenim plovilima “PLUSKO”, uz primenu najsavremenije opreme za video nadzor, osvetljavanje prostora noću i svetlosna i zvučna upozorenja, kao i uz stalnu komunikaciju sa Policijom.

Time se obezbeđuje i preventivno odvraćanje, kao i hitna reakcija u slučajevima pokušaja protivzakonitih aktivnosti prema robi i usidrenim plovnim objektima.

Upotreba službenog plovila agenta – “PLUSKO” JE UVEK TU

Agent Plus nudi upotrebu sopstvenih službenih plovila , pod nazivom “PLUSKO”, za prevoz predstavnika posade do i od mesta prijave, u slučajevima kada se konvoj plovila prijavljuje nadležnim organima prilikom dolaska ili napuštanja lučkog područja, a postoji potreba posade za nadzorom ostalih plovnih objekata iz sastava konvoja.

Usluge prevoza pruža i danonoćno (24/7) prilikom snabdevanja, medicinskih intervencija ili zbrinjavanja članova posade i ostalim slučajevima kada brodar želi da izbegne troškove obavljanja ovih aktivnosti sopstvenim vučnim plovilom iz sastava konvoja.