Za natprosečne rezultate potreban je natprosečan tim

novost 2

Koja je tajna uspeha naše kompanije pročitajte u intervjuu koji je direktor Agent Plusa dao E kapiji u tematskom biltenu “Logistika pokreće Vaš biznis”. U nastavku prenosimo intervju u celosti.

Pomorsko-rečna agencija “Agent Plus” osnovana je 2007. godine, a u kratkom periodu ostvarila je izvanredne rezultate. Od osnivanja kompanije, vizija je bila da postane vodeća u svojoj oblasti na teritoriji Jugoistočne Evrope. To su i ostvarili – velikim radom, bogatim prethodnim iskustvom, kao i profesionalnim odnosom prema poslu i klijentima.

Zoran Netković, direktor kompanije “Agent Plus”, u intervjuu za “eKapiju” kaže da danas posluju na tržištu Jugoistočne Evrope, gde u većim lukama na Dunavu, Jadranskom i Crnom moru i u glavnim regionalnim centrima imaju 6 preduzeća i 12 poslovnih jedinica.

– U ovoj godini završićemo veliki projekat nabavke i stavljanja u funkciju sopstvenih transportnih kapaciteta na Dunavu. Takođe, završili smo sve pripremne logističke radnje za proširenje našeg LCL servisa sa Dalekog istoka, Okeanije i Indije, sa direktnim konzolama za Hrvatsku, Centralnu Evropu, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Polovinom 2015. godine otvorili smo poslovnu jedinicu u Podgorici, jer nam u narednom periodu predstoji, između ostalog, povećana aktivnost na realizaciji kapitalnog projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare u Crnoj Gori sa kompanijom “Chine Road and Bridge Corporation”. U Novom Sadu smo značajno povećali broj zaposlenih, pa u narednom periodu planiramo veće prisustvo na tržištu Vojvodine. Takođe planiramo znatno unapređenje u ponudi usluga lučke agenture – najavljuje Zoran Netković u intervjuu za “eKapiju”.

eKapija: Pomorsko-rečna agencija “Agent Plus” je za relativno kratko vreme postigla zavidne rezultate. Kako ste uspeli u tome?

– Kompanija “Agent Plus” je osnovana 2007. godine sa vizijom da postane jedna od vodećih regionalnih kompanija na teritoriji Jugoistočne Evrope. Velikim radom i bogatim prethodnim iskustvom, profesionalnim odnosom prema poslu i klijentima, stvorili smo uslove da se ta vizija i ostvari. Danas poslujemo na tržištu Jugoistočne Evrope, gde u većim lukama na Dunavu, Jadranskom i Crnom moru i u glavnim regionalnim centrima imamo 6 preduzeća i 12 poslovnih jedinica i nastavljamo da ostvarujemo svoje dugoročne ciljeve.

Za uspeh u poslu su potrebni vizija i dobar tim saradnika. Viziju i osećaj za posao imate ili nemate, a dobar tim stvarate. Posebno želim da istaknem da je u “Agent Plus” grupi okupljen izvanredan tim profesionalaca, izbalansirana kombinacija mladosti i iskustva, gde se izuzetno cene i primenjuju profesionalizam i korektnost u poslu. Naša trajna politika je povezivanje sa evropskim i svetskim kompanijama, širenje kruga korisnika naših usluga, saradnja sa respektabilnim kompanijama koje angažujemo prilikom obavljanja usluga različitih vidova transporta, primena poslovnih i tehnoloških dostignuća i inovacija, modularni sistem preduzeća “Agent Plus” u regionu, poznavanje šireg tržišta, anticipacija tržišnih kretanja, brz pristup relevantnim informacijama i mnogo utrošene energije i posvećenost poslu.

eKapija: “Agent Plus” ima širok spektar usluga u svojoj ponudi. Da li je to Vaša prednost?

novost 2a

– “Agent Plus” je već prepoznatljiv na tržištu Jugoistočne Evrope po širokom spektru usluga organizacije svih vidova transporta. Izbegli smo opasnost da se u tome rasplinemo tako što smo za svaki vid transporta angažovali usko specijalizovane stručnjake. Na ovaj način se korisnicima usluga, na jednom mestu, nudi celovita usluga. Za bilo koju vrstu transporta korisniku usluge je potrebna jedna adresa – “Agent Plus”. U našoj ponudi su organizacija prekomorskog kontejnerskog transporta robe, organizujemo prevoz svih vrsta roba rečnim i morskim putem, razvili smo savremenu uslugu lučke agenture, organizaciju transporta vangabaritnih tereta, avio, drumskog i železničkog transporta, skladišno – logističke poslove i carinsko posredovanje. Takođe, razvili smo sopstveni direktni servis zbirnih kontejnerskih pošiljki (LCL) sa Dalekog istoka pod nazivom “Balkan LCL Express”. Ove godine proširili smo servis sa 15 novih zemalja Dalekog istoka, Australije i Okeanije, tako da će svi uvoznici moći preko nas direktno, brzo i sigurno da dopreme robu sa datih destinacija.

Svima je već dobro poznato da je naša kompanija “StarAgent Plus”, već sedam godina, generalni zastupnik najvećeg svetskog kontejnerskog brodara “Maersk Line”, za tržište Srbije, kao i brodara “Safmarine” i “SeaGo”. Ta činjenica govori mnogo sama za sebe. Opravdati poverenje tako zahtevne “mega zvezde” svetske ekonomije i transporta je nesumnjiv dokaz da smo na dobrom putu.

eKapija: Koje su još komparativne prednosti “Agent Plusa” u odnosu na druge konkurentske kompanije?

– Već sam napomenuo da su određeni postulati naše poslovne politike postavljeni na samom početku poslovanja i ne odstupamo od njih ni do danas. Profesionalizam, korektnost u poslu, elastičnost i brzo prilagođavanje novim uslovima na tržištu, kreativnost, pokrivenost svih segmenata transporta i dobra pozicioniranost na pomenutom tržištu, daju nam vrlo dobar osnov za uspešno poslovanje. Vrlo je važno da iza svega nabrojanog stoji i realni kvalitet u samom poslu. Vrlo često smo svedoci da iza vrlo pompeznog marketinškog nastupa ne stoji kvalitetna praksa.

Bez vizije i pažljivo odabranih ciljeva male su vam šanse za značajniji uspeh. Ako tome dodate dobro ukomponovan tim profesionalaca, pametnih, kulturnih, ali dovoljno borbenih i istrajnih mladih ljudi, možete računati na uspeh sa velikom dozom sigurnosti. Da bi se izdigli iznad proseka, morate imati iznad prosečne ljude.

Na drugoj, isto tako važnoj strani, je način i kvalitet organizacije preduzeća. Da bi sve funkcionisalo dobro morate pravovremeno reagovati na sva zbivanja na tržištu, novine u informacionim i tehnološkim sistemima, morate znati kada je prevaziđen određeni nivo razvoja preduzeća, pa je potrebno napraviti kvalitativan skok u svakom segmentu poslovanja i organizacije preduzeća. Svaka odluka ne daje uvek dobre rezultate, ali je veoma važno da je doneta i da nema konfuzije kod zaposlenih.

Pored navedenog “Agent Plus” je zaokružio ceo proces organizacije transporta različitih pošiljki ili roba. Savremen način organizacije prevoza robe “od vrata do vrata” podrazumeva da se roba preuzima od proizvođača ili trgovca, prevozi do željene destinacije, uz ispunjenje svih specifičnih zahteva u pogledu temperaturnog režima, gabarita i drugih karakteristika robe, osiguranja robe, obezbeđenja raznih dozvola, uverenja, izrade potrebne papirologije, stalnog monitoringa i izveštavanja pošiljaoca i primaoca robe o tome gde se roba nalazi. Prema zahtevima smeštamo robu u skladište, vršimo carinsko posredovanje. Vrlo pažljivo biramo kompanije sa kojima sarađujemo kod realizacije naših usluga, tako da angažujemo veoma kvalitetne brodare, transportere, kontrolne i osiguravajuće kuće, špeditere i druge kompanije koje učestvuju u složenom lancu multimodalnog transporta, što nam omogućava da izađemo u susret svim, pa i veoma nestandardnim zahtevima, kao i da formiramo veoma konkurentne cene.

eKapija: Kako ocenjujete saradnju sa nadležnim državnim organima i domaćim i stranim stručnim institucijama i strukovnim asocijacijama?

– Duboko sam uveren da je saradnja sa državnim organima i strukovnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu neophodna i da koristi imaju obe strane. “Agent Plus” grupa je ostvarila dobru saradnju sa Ministarstvom građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja u Srbiji, ali i sa nadležnim ministarstvima u državama gde se nalaze naša samostalna preduzeća. Takođe imamo dinamičnu saradnju sa privrednim komorama Beograda i Srbije, kao i sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda. Spisak se tu ne završava, a priroda naše delatnosti zahteva članstvo i komunikaciju u mnogim međunarodnim strukovnim asocijacijama, što definitivno doprinosi unapređenju kvaliteta našeg poslovanja i povećanju obima posla.

Zajedno sa Ministarstvom građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja i Saobraćajnim fakultetom u Beogradu, inicirali smo pokretanje konferencije “Forum Talas”, na kome se obrađuju sve značajne teme iz oblasti vodnog transporta, stručno osposobljavanje i obrazovanje, nova tehnološka rešenja i druga pitanja važna za razvoj vodnog saobraćaja u regionu. Forum je postao važan strukovni događaj, na kome se svi subjekti čije je poslovanje vezano za oblast vodnog transporta mogu informisati, ali i edukovati.

Ove godine, na poziv Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja organizovali smo stručnu raspravu o statusu brodskih agenata i agenata posrednika u predlogu novog Zakona o trgovačkom brodarstvu. Tom prilikom inicirana je veoma konstruktivna rasprava koje je rezultirala prihvatanjem sugestija u vezi statusa i obaveza licenciranja delatnosti brodskog agenta i brokera, kao i zaštite učesnika u transportu u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja. Sam pristup da se zakonopisci prvo obrate onima na koje se zakon i odnosi je za svaku pohvalu.

Važno je istaći da je kompanija “Agent Plus” postala pridruženi član organizacije FONASBA, Saveza nacionalnih asocijacija brodskih posrednika i agenata. Za sada smo jedini pridruženi član ove asocijacije iz Srbije, ali naše članstvo pruža mogućnost da Republika Srbija, preko “Agent Plusa”, učestvuje u radu FONASBA, pokrene formiranje nacionalne asocijacije i na taj način bude na izvoru svih najnovijih dešavanja u svetu vodnog transporta, brodskog posredovanja i agenture na evropskom i svetskom nivou. Promovisanjem i primenom FONASBA standarda kvaliteta Srbija ima priliku da podstakne dolazak većeg broja renomiranih brodarskih kompanija koje su navikle da posluju u finansijski i profesionalno stabilnim uslovima. Pridruživanje ovoj organizaciji doprinosi i međunarodnoj reputaciji naše kompanije.

eKapija: Da li se postignuti rezultati uklapaju u Vašu dugoročnu viziju razvoja “Agent Plusa”?

novost 2b

– Pre osam godina, u “Agent Plus” smo uneli najvažniji i neprocenjiv kapital: iskustvo, znanje, mnogo energije i posvećenosti, poznavanje regionalnog tržišta i otvorenost za mogućnosti koje pruža globalizacija, ali oplemenjena sa prednostima koje imamo zahvaljujući našim kvalitetnim kadrovima, vizijom i dobrim poznavanjem lokalnog tržišta. Rezultat je možda neobičan za srpsku privrednu scenu, ali i očekivan za one koji su nas poznavali. Zaista je trebalo imati hrabrosti i upustiti se u takav poduhvat. Danas je “Agent Plus” jedna od vodećih regionalnih kompanija u delatnosti organizacije svih vrsta prevoza, sa reputacijom pouzdane i sigurne kompanije.

Svakako da sam zadovoljan postignutim. Možda rezultati i prevazilaze početna očekivanja. Kažem možda, jer u našoj kompaniji nismo postavili granice kada se radi o novim inicijativama i idejama. Zato je normalno da se planovi proširuju novim projektima. Prošla godina je bila rekordna i po ostvarenom prometu i po ostvarenom profitu. Ali mi svake godine beležimo zavidan rast poslovanja. U 2014. godini povećanje obima poslovanja, u zavisnosti od delatnosti, kretalo se od 27 do 48%. Ako tome dodam da je i 2013. godina bila rekordna, onda postignuti rezultati dobijaju još veću težinu. Posebno želim da istaknem da obim poslovanja nije uticao na nivo kvaliteta naših usluga. Naime, u protekloj godini smo povećali kvalitet naših usluga po kojima smo već postali poznati na tržištu. Pored ovih rezultata mislim da smo čvrsto na zemlji, nismo zaslepljeni svojim rezultatima, znamo da u trenutku kada presahnu ideje i energija, kada ne idete napred, to je siguran put ka stagnaciji i neuspehu.

Pratimo svetske komercijalne i marketinške trendove u našoj delatnosti, tehnološki razvoj implementiramo u naše poslovanje. U protekloj godini smo okončali kompleksan postupak uvođenja ERP-a, koji smo sami izgradili uz informatičku podršku prvoklasnih mladih stručnjaka iz Srbije. U povezanom sistemu se nalaze sva naša preduzeća u zemljama u okruženju, tako da raspolažemo i koristimo trenutne podatke i informacije, koje snažno doprinose donošenju blagovremenih i valjanih odluka.

“Agent Plus” grupa zapošljava više od 100 radnika, što znači da smo za osam godina broj zaposlenih povećali 5 puta.

Veoma je značajno da je srazmeran napredak u poslovanju postignut u svim preduzećima grupe, u Hrvatskoj, Rumuniji, Crnoj Gori, kao i u filijalama u Srbiji.

eKapija: Čime “Agent Plus” još može da se pohvali?

– Iako sam već govorio o rezultatima “Agent Plusa” u 2014. godini, moram da se osvrnem i na podatak da je na osnovu analize finansijskog poslovanja za proteklu godinu, izvršenu od strane vodeće švedske grupacije “Bisnode” , čija je osnovna delatnost pružanje poslovnih i bonitetnih informacija, koja je lider na srpskom tržištu poslovanja digitalnim informacijama i koja sprovodi sertifikaciju najuspešnijih kompanija i u Srbiji po licenci “Dun & Bradstreet”, “Agent Plus” postigao visoku ocenu poslovnog (kreditnog) rejtinga, drugu godinu za redom, bonitetnu izvrsnost poslovanja AA, kao jedino preduzeće iz svoje delatnosti, i tako se našao u društvu samo 1% aktivnih kompanija u Srbiji, koje imaju ovu ocenu.

novost 2c

Tokom protekle godine napravili smo nekoliko značajnih koraka za sebe i možda interesantnih i za srpsku privredu. Čitava prethodna godina je protekla u znaku broja jedan. Naime, postali smo prva kompanija u Srbiji koja je dobila GMP+ sertifikat, neophodan za sve učesnike u lancu proizvodnje i prevoza hrane za životinje, koja se isporučuje u lukama Holandije, Nemačke i Austrije, a primenjuje se na proizvođače, prevoznike do luke utovara, same luke, kamione, brodove, železnicu i brokere koji učestvuju u organizaciji prevoza. Sertifikat nam je otvorio vrata za organizaciju prevoza hrane za životinje na tržištima na kojima smo već bili prisutni u prevozima ostalih vrsta roba.

Sa kompanijom “Miteco” učestvovali smo u pilot projektu izvoza otrovnog otpada iz Srbije rečnim putem po prvi put. Opasni otpad se do sada vozio drumom, bez obzira što je prevoz rečnim putem ne samo ekološki prihvatljiviji, zbog manje emisije izduvnih gasova i prevoza veće količine otpada odjednom, nego i jeftiniji, sa veoma malom razlikom u vremenu transporta.

Činjenica da smo na mnogim poljima bili prvi govori ne samo u prilog proaktivnom pristupu kompanije u oblastima u kojima poslujemo, već i našem cilju da zaista budemo na mestu broj jedan u organizaciji prevoza i logistike na tržištu Jugoistočne Evrope.

eKapija: Koji su Vam planovi za naredni period?

– Napomenuo sam da smo u proteklom periodu uvek uradili više od planiranog. Ne zato što su nam planovi skromni, već zato što su nam planovi i aktivnosti vrlo dinamični. U ovoj godini završićemo veliki projekat nabavke i stavljanja u funkciju sopstvenih transportnih kapaciteta na Dunavu. Planiramo da u ovoj delatnosti zaposlimo 10 do 15 stručnih ljudi. Ovo je samo logičan nastavak naše brokerske delatnosti organizacije rečnog transporta, koja i dalje ostaje u fokusu našeg poslovanja. Sopstvena plovila će samo povećati naše mogućnosti i kvalitet u ovoj sferi poslovanja.

Takođe, završili smo sve pripremne logističke radnje za proširenje našeg LCL servisa sa Dalekog istoka, Okeanije i Indije, sa direktnim konzolama za Hrvatsku (Zagreb), Centralnu Evropu, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Zbog povećanog interesovanja naših klijenata, radićemo, takođe, na proširenju skladišnih kapaciteta. Porast izvoza u svim zemljama našeg regiona pružiće nam priliku da taj rast i ispratimo kroz povećan broj kontejnera i količinu robe u izvozu.

Polovinom 2015. godine otvorili smo poslovnu jedinicu u Podgorici, jer nam u narednom periodu predstoji, između ostalog, povećana aktivnost na realizaciji kapitalnog projekta izgradnje auto – puta Bar – Boljare u Crnoj Gori sa kompanijom “Chine Road and Bridge Corporation”, sa kojom smo uspešno sarađivali i prilikom izgradnje mosta Zemun – Borča. U Novom Sadu smo značajno povećali broj zaposlenih, pa u narednom periodu planiramo veće prisustvo na tržištu Vojvodine.

Takođe planiramo znatno unapređenje u ponudi usluga lučke agenture. Iako je “Agent Plus” vodeća kompanija u ovoj oblasti, želimo da nivo i obim usluga znatno povećamo i to kroz monitoring plovnih objekata u lukama, organizovanje snabdevanje plovila na celom toku Dunava kroz Srbiju i pružanje ostalih usluga koje su potrebne domaćim i stranim brodarima. Iskustvo nam govori da je neophodno oformiti kvalitetnu i sveobuhvatnu ponudu iz domena lučkog agentiranja plovila koja će biti po evropskim standardima, a koja će onemogućiti poslovanje u sivoj zoni, zaštititi imovinu brodara i omogućiti im da sigurnije, kvalitetnije i brže obavljaju svoju osnovnu delatnost.

Nastupajući period će sigurno obeležiti i intenzivan rad na implementaciji i razvoju ERP-a i novih tehnoloških rešenja i informacionih inovacija. Takođe ćemo raditi na unapređenju same organizacije preduzeća iz sastava naše grupacije. Ovde nije kraj našim planovima. Nabrojali smo samo neke koji nam se čine značajnijim od drugih i kojima ćemo posvetiti veću pažnju.

Kompletan sadržaj Tematskog biltena “Logistika pokreće Vaš biznis” možete pročitati OVDE.