slika116

INCOTERMS

INCOTERMS

slika1001

Upućivanje robe

 EXW - Ex Works (naziv mjesta) - u mjestu izradeslika1002


Prodavač svoju robu nudi iz svojih prostora. Kupac je odgovoran za sve troškove. Ova odredba stavlja najveću obavezu na kupca i minimalne odgovornosti za prodavača. Odredba EXW najčešće se koristi prilikom formiranja inicijalne ponude, jer ne sadrži nikakve troškove prijevoza. EXW znači da prodavač svoju robu nudi u svojim prostorima na dogovoreni dan isporuke. Kupac plaća sve troškove transporta i preuzima na sebe sve rizike tog transporta do konačnog odredišta.

Grupa F - prijevoz neplaćen

FCA - Free Carrier (naziv mjesta)
bez prevoza u mestu isporukeslika1003


Prodavač mora osigurati utovar svoje robe u brod određen od strane kupca, u dogovorenoj luci. Prodavač takođe mora pripremiti robu za izvoz (platiti troškove, osigurati ispravnu dokumentaciju za izvoz i drugo). Ova odredba koristi se samo za pomorski prijevoz, ali ne i za pomorski transport u kontejnerima. Kupac prodavaču mora dati instrukcije o brodu, i luci u kojoj će kupac robu preuzeti.
slika1004FAS - Free Alongside Ship (naziv luke)
bez prijevoza uz brod u luci isporuke


Prodavač mora isporučiti robu u luku isporuke, uz brod. Prodavač mora spremiti robu za izvoz (platiti troškove, osigurati ispravnu dokumentaciju za izvoz i drugo). Ova odredba koristi se samo za pomorski transport, ali ne i za pomorski transport u kontejnerima.
 FOB - Free On Board (naziv luke) - bez prijevoza natovareno na brod u luci isporuke slika1005


Prodavač mora osigurati utovar svoje robe u brod određen od strane kupca, u dogovorenoj luci. Prodavač također mora spremiti robu za izvoz (platiti troškove, osigurati ispravnu dokumentaciju za izvoz i drugo). Ova odredba koristi se samo za pomorski prijevoz, ali ne i za pomorski transport u kontejnerima. Kupac prodavaču mora dati instrukcije o brodu, i luci u kojoj će kupac robu preuzeti.

Grupa D - prISPijEĆE ROBE

DAT - Delivered At Terminal (naziv terminala)
isporučeno i istovareno na terminalu bez troškova carineslika1006


Ova odredba koristi se kada prodavač isporučuje robu kupcu na dogovoreni terminal, a prema ugovoru o prodaji. Pod terminalom se podrazumijeva bilo koje natkriveno ili nenatkriveno mjesto za istovar. Obaveza prodavača je i da istovari robu na dogovorenom terminalu. Sve ostale obaveze plaćanja uvoznih davanja su na strani kupca.
slika1007DAP - Delivered At Place (naziv mjesta odredišta)
isporučeno u mjesto odredišta bez troškova carine


Ova odredba koristi se kada prodavač isporučuje robu kupcu u naznačeno mjesto isporuke, a prema ugovoru o prodaji. Za robu nisu plaćena uvozna davanja niti je istovarena iz bilo kojeg oblika transportnog vozila u mjestu isporuke. Kupac snosi troškove i rizik istovara, carine i eventualnih daljnjih troškova prijevoza iza mjesta isporuke.
 DDP - Delivery Duty Paid (naziv mjesta odredišta) - Isporučeno sa plaćenim troškovima carine u mjesto odredišta slika1008


Ova odredba znači da prodavač snosi sve troškove prijevoza i rizika do mjesta odredišta, plaća sve troškove carinjenja robe na mjestu odredišta. Ovo je najpovoljnija odredba za kupca, jer u ovom slučaju kupac samo snosi troškove istovara u mjestu odredišta. Troškovi istovara mogu pasti i na teret prodavača ukoliko je to navedeno u ugovoru o prodaji. Odredba se najčešće koristi u domaćem trgovanju, jer obuhvaća troškove svih poreza koje snosi prodavač.
slika121

Branch offices

slika122
MAIN OFFICE BELGRADE

Makenzijeva 25, 11000 Belgrade, Serbia
tel. +381 11 204 01 00
e-mail: office@agp.rs

slika100
AGENT PLUS CROATIA

Oreškovićeva 3, Zagreb
Tel: +385 1 660 84 53
E-mail: office@agentplus.hr

slika101
AGENT PLUS MONTENEGRO

Barskih logoraša 5b, Bar
+382 30 312 988
E-mail: office@agentplus.me

slika102

We are one of the leading companies in the Southeast Europe in the field of maritime and river transport, ship space chartering and agency of vessels on the Danube and other inland waterways. In addition, we deal with equal success with organizing transport of less than container loads (LCL) and individual shipments by road and air, transport of oversized cargo as well as with consulting.

All rights reserved © 2022 Agent plus d.o.o.
Web site development
icon103
icon113
icon104
icon105
icon106