slika116

KONTAKT

KONTAKT

AGENT PLUS SRBIJA

Agent Plus d.o.o. Beograd je matična kompanija Agent Plus Grupe, osnovana 2007. godine.

Sa svega 23 mladih i ambicioznih ljudi, koji su bili pažljivo selektovani od strane iskusnog menadžmenta za relativno kratko vreme postali smo jedna od vodećih regionalnih kompanija, u organizaciji multimodalnog transporta robe morskim i rečnim putem, agentiranju plovila na unutrašnjim plovnim putevima Srbije i čarteringu brodskog prostora.

Vrlo brzo uspostavili smo dugoročnu saradnju, sa najpoznatijim svetskim kompanijama koje se bave transportom i logistikom što nam je omogućilo realizaciju veoma zahtevnih razvojnih planova i u isto vreme pružanje kvalitetnih usluga brojnim klijentima.

Kao rezultat toga pozcionirali smo se kao nezaobilazan regionalni partner na polju organizacije transporta i logistike i aktivan učesnik u razvoju ove delatnosti u zemlji i širem okruženju.

U cilju razvoja rečne lučke agenture, formirali smo poslovne jedinice na čitavom toku Dunava kroz Srbiju, da bi već krajem 2008. postali jedan od vodećih agenata, kome su poverenje ukazale brojne velike brodarske kompanije i klijenti iz šireg regiona.
U Srbiji smo formirali mrežu poslovnih jedinica u sedam gradova: u Beogradu, Novom Sadu i Velikom Gradištu (2007), u Pančevu, Smederevu, Nišu (2009) i Bezdanu (2012).


DIREKCIJA BEOGRAD

Makenzijeva 25, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 204 01 00
e-mail: office@agp.rs

POSLOVNE JEDINICE

Poslovna jedinica Novi Sad
Beogradski Kej 27/3
Tel/Fax : +381 21 661 32 55
Email: novisad@agp.rs

AHLERS PLUS - NIŠ
Prijezdina 7/3, 18000 Niš, Srbija
Tel: +381 18 415 08 10, +381 18 415 08 13
Email/Web: office@ahlersplus.com, www.ahlersplus.com

AGENT PLUS HRVATSKA

Agent Plus Hrvatska osnovan je 2008. godine, sa sedištem u Rijeci, jednoj od važnijih morskih luka u regionu. Samo nekoliko godina kasnije, u septembru 2011. formirali smo i poslovnu jedinicu u Zagrebu, centralnom mestu svih privrednih dešavanja u Hrvatskoj.

Direkcija u Zagrebu obavlja aktivnosti vezane za FCL, LCL, avio transport, špediciju, prevoz rasutog tereta i prevoz vangabaritnog tereta. U Rijeci se rade poslovi otpreme kontejnera u tranzitu i do krajnjih korisnika, specijalizovani poslovi u luci, kao i deo komercijalnih poslova na hrvatskom tržištu.

DIREKCIJA ZAGREB

Oreškovićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 660 84 53,
Fax: +385 1 660 84 81
Email/Web: office@agentplus.hr, www.agentplus.hr

POSLOVNA JEDINICA RIJEKA

Radnička 45, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 51 312 265
Fax: +385 51 312 265
Email: office@agentplus.hr

AGENT PLUS CRNA GORA

Agent Plus Crna Gora osnovali smo u maju 2010.godine, sa sedištem u Baru, bitnoj regionalnoj luci na Jadranskom moru, dok smo poslovnu jedinicu u Podgoricu otvorili pet godina kasnije, sredinom 2015.

Agent Plus Crna Gora je specijalizovan za organizaciju kontejnerskog transporta, prevoz LCL i avio pošiljki na tržištu Crne Gore, ali i dela Srbije koji je prirodno orijentisan ka Baru. Aktivnosti ove poslovnice najviše se usmerene na multimodalni transport, špediciju, prevoz rasutog tereta, prevoz vangabaritnog tereta i agenturu morskih brodova.

DIREKCIJA BAR

Barskih logoraša 5b, 85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 312 988,
Fax +382 30 550 800
Email/Web: office@agentplus.me, www.agentplus.me

POSLOVNA JEDINICA PODGORICA

Ćemovsko polje bb, 81110 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 223 624
E-mail: office@agentplus.me

slika107

Naše poslovnice

slika108
DIREKCIJA BEOGRAD

Makenzijeva 25, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 204 01 00
e-mail: office@agp.rs

OSTALE POSLOVNICE
slika109
AGENT PLUS HRVATSKA

Oreškovićeva 3, Zagreb
Tel: +385 1 660 84 53
E-mail: office@agentplus.hr

OSTALE POSLOVNICE
slika110
AGENT PLUS CRNA GORA

Barskih logoraša 5b, Bar
+382 30 312 988
E-mail: office@agentplus.me

OSTALE POSLOVNICE
slika111

Prisutni u svim delovima sveta, preko kancelarija u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori i kancelariji partnera i agenata sa kojima blisko sarađujemo, predstavljamo podršku malim i srednjim preduzećima u organizaciji svih vidova transporta, i strateški smo partner globalnim kompanijama na značajnim infrastrukturnim projektima.

Sva prava zadržana © 2022 Agent plus d.o.o.
Izrada web sajta
icon112
icon113
icon104
icon114
icon115